banner
Văn bản mới
Quyết định số 276/QĐ-BTC ngày 28/02/2020 về việc phê duyệt, tổ chức thực hiện các giải pháp liên quan đến công tác quản lý thuế tại Đề án Mở rộng cơ sở thuế và chống xói mòn nguồn thu ngân sách nhà nước
Phê duyệt, tổ chức thực hiện các giải pháp liên quan đến công tác quản lý thuế tại Đề án Mở rộng cơ sở thuế và chống xói mòn nguồn thu ngân sách nhà nước
Số ký hiệu Quyết định số 276/QĐ-BTC ngày 28/02/2020 về việc phê duyệt, tổ chức thực hiện các giải pháp liên quan đến công tác quản lý thuế tại Đề án Mở rộng cơ sở thuế và chống xói mòn nguồn thu ngân sách nhà nước Cơ quan ban hành Bộ Tài chính
Lĩnh vực Quản lý Tình trạng hiệu lực
Hình thức văn bản Quyết định Ngày ban hành 28/02/2020
Người ký Đinh Tiến Dũng Ngày hiệu lực 28/02/2020
Chức vụ Ngày hết hiệu lực
File đính kèm
    Nội dung