banner
Mẫu báo cáo giải ngân hàng tháng

18/07/2018

Phòng Tài chính Kế toán hướng dẫn công tác lập báo cáo giải ngân kinh phí Đào tạo bồi dưỡng hàng tháng.

Các biểu mẫu về công tác tổ chức cán bộ

18/07/2018

Một số biểu mẫu, tờ khai, phiếu liên quan đến công tác tổ chức cán bộ tại Trường BDCB tài chính gồm: Kê khai tài sản; Đơn xin nghỉ phép; Đơn đi học, dự thi;...

Giới thiệu Trường BDCB tài chính

13/07/2018

Trường BDCB tài chính với gần 20 năm hình thành và phát triển; đến nay đã trở thành một đơn vị đào tạo, bồi dưỡng có uy tín và vị thế cao trong ngành Tài chính. Với đội ngũ cán bộ quản lý giàu kinh nghiệm, chương trình đầy đủ, phương pháp hiện đại, đội ngũ giảng viên chất lượng cao và một hệ thống cơ sở vật chất rộng lớn và đầy đủ. Trường có khả năng đáp ứng mọi nhu cầu về đào tạo, bồi dưỡng, hợp tác quốc tế trong lĩnh vực tài chính tại Việt Nam.