banner
Văn bản mới
Quyết định số 258/QĐ-BTC ngày 26/02/2020 về việc ban hành quy trình tiếp nhận, xử lý, phát hành và quản lý văn bản điện tử qua chương trình Quản lý văn bản và điều hành cơ quan Bộ Tài chính
Quy trình tiếp nhận, xử lý, phát hành và quản lý văn bản điện tử qua chương trình Quản lý văn bản và điều hành cơ quan Bộ Tài chính
Số ký hiệu Quyết định số 258/QĐ-BTC ngày 26/02/2020 về việc ban hành quy trình tiếp nhận, xử lý, phát hành và quản lý văn bản điện tử qua chương trình Quản lý văn bản và điều hành cơ quan Bộ Tài chính Cơ quan ban hành Bộ Tài chính
Lĩnh vực Văn bản nội bộ Tình trạng hiệu lực
Hình thức văn bản Quyết định Ngày ban hành 26/02/2020
Người ký Đinh Tiến Dũng Ngày hiệu lực 26/02/2020
Chức vụ Bộ trưởng Ngày hết hiệu lực
File đính kèm
    Nội dung