banner
Văn bản mới
Quyết định số 419/QĐ-BTC ngày 26/03/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc phê duyệt Đề án thí điểm tổ chức đào tạo, bồi dưỡng trực tuyến đối với công chức, viên chức ngành Tài chính
Số ký hiệu Quyết định số 419/QĐ-BTC ngày 26/03/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc phê duyệt Đề án thí điểm tổ chức đào tạo, bồi dưỡng trực tuyến đối với công chức, viên chức ngành Tài chính Cơ quan ban hành Bộ Tài chính
Lĩnh vực Cấp Bộ Tình trạng hiệu lực
Hình thức văn bản Quyết định Ngày ban hành 26/03/2020
Người ký Trần Văn Hiếu Ngày hiệu lực 26/03/2020
Chức vụ Thứ trưởng Ngày hết hiệu lực
File đính kèm
    Nội dung