banner
Văn bản mới
Thông tư số 132/2018/TT-BTC ngày 28/12/2018 hướng dẫn việc ghi sổ kế toán, lập và trình bày Báo cáo tài chính của doanh nghiệp siêu nhỏ
Hướng dẫn việc ghi sổ kế toán, lập và trình bày Báo cáo tài chính của doanh nghiệp siêu nhỏ
Số ký hiệu Thông tư số 132/2018/TT-BTC ngày 28/12/2018 hướng dẫn việc ghi sổ kế toán, lập và trình bày Báo cáo tài chính của doanh nghiệp siêu nhỏ Cơ quan ban hành Bộ Tài chính
Lĩnh vực Quản lý Tình trạng hiệu lực
Hình thức văn bản Thông tư Ngày ban hành 28/12/2018
Người ký Ngày hiệu lực 15/02/2019
Chức vụ Ngày hết hiệu lực
File đính kèm
    Nội dung