banner
Văn bản mới
Quyết định số 17/QĐ-BDCB ngày 01/02/2019 về việc ban hành quy chế quản lý đào tạo chương trình Trung cấp LLCT-HC tại Trường Bồi dưỡng cán bộ tài chính
Về việc ban hành quy chế quản lý đào tạo chương trình Trung cấp LLCT-HC tại Trường Bồi dưỡng cán bộ tài chính
Số ký hiệu Quyết định số 17/QĐ-BDCB ngày 01/02/2019 về việc ban hành quy chế quản lý đào tạo chương trình Trung cấp LLCT-HC tại Trường Bồi dưỡng cán bộ tài chính Cơ quan ban hành Trường Bồi dưỡng cán bộ tài chính
Lĩnh vực Tình trạng hiệu lực
Hình thức văn bản Quyết định Ngày ban hành 01/02/2019
Người ký Ngày hiệu lực 01/02/2019
Chức vụ Ngày hết hiệu lực
File đính kèm
    Nội dung