banner
Văn bản mới
Thông tư số 145/2017/TT-BTC về việc hướng dẫn cơ chế tài chính của đơn vị sự nghiệp công lâp theo Nghị định số 141/2016/NĐ-CP quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vưc sự nghiệp kinh té và sự nghiệp khác
Hướng dẫn cơ chế tài chính của đơn vị sự nghiệp công lâp theo Nghị định số 141/2016/NĐ-CP ngày 10 tháng 10 năm 2016 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vưc sự nghiệp kinh té và sự nghiệp khác
Số ký hiệu Thông tư số 145/2017/TT-BTC về việc hướng dẫn cơ chế tài chính của đơn vị sự nghiệp công lâp theo Nghị định số 141/2016/NĐ-CP quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vưc sự nghiệp kinh té và sự nghiệp khác Cơ quan ban hành Bộ Tài chính
Lĩnh vực Tình trạng hiệu lực
Hình thức văn bản Thông tư Ngày ban hành 29/12/2017
Người ký Ngày hiệu lực 14/02/2018
Chức vụ Ngày hết hiệu lực
File đính kèm
    Nội dung