banner
Văn bản mới
Thông báo: Về việc thực hiện Quẹt thẻ chấm công
Theo thông báo của Phòng Tổ chức cán bộ, toàn bộ cán bộ viên chức tại Văn phòng Trường BDCB tài chính thực hiện Quẹt thẻ chấm công kể từ ngày 20/01/2014
Số ký hiệu Thông báo: Về việc thực hiện Quẹt thẻ chấm công Cơ quan ban hành
Lĩnh vực Quản lý Tình trạng hiệu lực
Hình thức văn bản Quy chế Ngày ban hành 08/05/2014
Người ký Ngày hiệu lực 08/05/2014
Chức vụ Ngày hết hiệu lực
File đính kèm
    Nội dung

    Ngày 20/01/2014, Trưởng phòng Tổ chức cán bộ có thông báo về việc cán bộ, viên chức công tác tại Văn phòng Trường đã được phát thẻ thực hiện Quẹt thẻ chấm công bắt đầu kể từ ngày 20/01/2014.

    Nay Phòng Tổ chức cán bộ thông báo lại để toàn thể cán bộ, viên chức tại Văn phòng Trường biết để thực hiện nghiêm túc, đầy đủ.