banner
Văn bản mới
Đề án xây dựng vị trí việc làm Trường BDCB Tài chính
Đề án xây dựng vị trí việc làm Trường BDCB Tài chính
Số ký hiệu Đề án xây dựng vị trí việc làm Trường BDCB Tài chính Cơ quan ban hành
Lĩnh vực Quản lý Tình trạng hiệu lực
Hình thức văn bản Quy chế Ngày ban hành 28/03/2013
Người ký Ngày hiệu lực 28/03/2013
Chức vụ Ngày hết hiệu lực
File đính kèm
    Nội dung

    Trường BDCB tài chính tổ chức xây dựng Đề án xây dựng vị trí việc làm Trường BDCB tài chính