banner
Văn bản mới
Quyết định số 993/QĐ-BTC về việc ban hành quy chế hoạt động của Cổng thông tin điện tử Bộ Tài chính
Quyết định về việc ban hành Quy chế hoạt động của Cổng thông tin Điện tử Bộ Tài chính
Số ký hiệu Quyết định số 993/QĐ-BTC về việc ban hành quy chế hoạt động của Cổng thông tin điện tử Bộ Tài chính Cơ quan ban hành Bộ Tài chính
Lĩnh vực Tình trạng hiệu lực
Hình thức văn bản Quy chế Ngày ban hành 06/05/2013
Người ký Ngày hiệu lực 06/05/2013
Chức vụ Ngày hết hiệu lực
File đính kèm
    Nội dung

    Ngày 06/05/2013 Bộ trưởng Bộ Tài chính đã ra Quyết định về việc ban hành Quy chế hoạt động của Cổng thông tin Điện tử Bộ Tài chính. Ban hành kèm theo Quyết định này là Quy chế hoạt động của Cổng thông tin Điện tử Bộ Tài chính.