banner
Văn bản mới
Đề án phát triển Trường BDCB tài chính
Đề án phát triển Trường BDCB tài chính đến năm 2015 tầm nhìn 2020
Số ký hiệu Đề án phát triển Trường BDCB tài chính Cơ quan ban hành
Lĩnh vực Văn bản nội bộ Tình trạng hiệu lực
Hình thức văn bản Báo cáo Ngày ban hành 30/06/2012
Người ký Ngày hiệu lực 30/06/2012
Chức vụ Ngày hết hiệu lực
File đính kèm
    Nội dung

    Đề án phát triển Trường BDCB tài chính đến năm 2015 tầm nhìn 2020