banner
Văn bản mới
BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CÔNG TÁC QUÝ I VÀ NHIỆM VỤ QUÝ II
BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CÔNG TÁC QUÝ I/2010 VÀ KẾ HOẠCH CÔNG TÁC QUÝ II/2010
Số ký hiệu BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CÔNG TÁC QUÝ I VÀ NHIỆM VỤ QUÝ II Cơ quan ban hành
Lĩnh vực Văn bản nội bộ Tình trạng hiệu lực
Hình thức văn bản Báo cáo Ngày ban hành 05/12/2011
Người ký Ngày hiệu lực 05/12/2011
Chức vụ Ngày hết hiệu lực
File đính kèm
  Nội dung

  BỘ TÀI CHÍNH

  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  TRƯỜNG BDCB TÀI CHÍNH

  ___________

  Số: 56/BC-BDCB

  Độc lập - Tư do - Hạnh phúc

  _____________________

  Hà Nội, ngày 23 tháng 3 năm 2010

   

   

  BÁO CÁO

  TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CÔNG TÁC QUÝ I/2010

  VÀ KẾ HOẠCH CÔNG TÁC QUÝ II/2010

   

  I. Kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác Quý I năm 2010

  1. Công tác Tổ chức - hành chính:

  - Tổ chức phân loại đơn vị và cán bộ viên chức; Phân loại Đảng viên, bình xét thi đua của các tổ chức, đoàn thể năm 2009 báo cáo Bộ.

  - Tổ chức Hội nghị cán bộ viên chức năm 2010; Hội nghị đánh giá 1 năm hoạt động của Phân hiệu Miền Nam.

  - Rà soát, quy hoạch và bổ sung quy hoạch lãnh đạo Trường, lãnh đạo chủ chốt của Trường.

  - Hoàn thành các báo cáo tổng kết, xây dựng chương trình công tác năm 2010 của Trường.

  - Lấy phiếu tín nhiệm một số chức danh lãnh đạo cấp phòng khoa và công tác quy hoạch năm 2010.

  - Tiếp tục báo cáo Bộ sửa đổi Quyết định 3121/QĐ-BTC ngày 15/6/2006 về việc Quy chế hoạt động của Trường và Đề án phát triển Trường đến năm 2015 tầm nhìn 2020.

  - Hoàn thành việc nâng lương trước hạn và đối chiếu BHXH.

  2. Công tác Đào tạo bồi dưỡng.

  2.1 Hoạt động ĐTBD:

  - Khai giảng 05 lớp QLNN ngạch CV:

  + Tại Hà Nội: 02 lớp với 109 học viên.

  + Tại Vĩnh Long: 01 lớp với 100 học viên.

  + Tại Thanh Hoá: 01 lớp với 100 học viên.

  + Tại Đà Nẵng: 01 lớp với 66 học viên.

  + Tại Bình Dương ngày 12/3/2010 với 110 học viên.

  - Khai giảng 04 lớp QLNN ngạch chuyên viên chính:

  + Tại Hà Nội: 01 lớp với 71 học viên.

  + Tại Thanh Hoá: 01 lớp với 68 học viên.

  + Tại Trà Vinh: ngày 16/01/2010.

  + Tại Gia Lai ngày 19/3/2010 với 125 học viên

  - Bế giảng lớp QLNN ngạch CVC tại Hải Phòng với 81 học viên.

  - Phối hợp với Văn phòng Đảng uỷ tổ chức lớp BD lý luận chính trị cho đảng viên mới (22 - 26/3/2010) với 81 học viên; Lớp BD lớp đối tượng Đảng (29 - 31/3/2010) với 82 học viên.

  - Trình Bộ mở 04 lớp BDcán bộ lãnh đạo và quy hoạch lãnh đạo cấp Chi cục và tương đương tại Thanh Hoá, Đà Nẵng và Vĩnh Long.

  - Tổ chức thành công Hội nghị tổng kết công tác ĐTBD CBCC ngành Tài chính và ĐTBD cho các bộ, ngành, địa phương năm 2009 và triển khai nhiệm vụ năm 2010.

  2.2 Hoạt động ĐTBD phối hợp với các Bộ, Ngành và địa phương:

  - Khai giảng 01 lớp KTT HCSN cho Cục thuế Tp Hồ Chí Minh với 46 học viên, lớp KTT doanh nghiệp tại Đà Nẵng, KTT doanh nghiệp tại Phú Thọ và tại số 4 ngõ I, Hàng Chuối, Hà Nội.

  - Cấp chứng chỉ cho các lớp KTT tại Bắc Ninh, Công ty Kiểm toán AAC, Trường ĐH Kinh tế Tp Hồ Chí Minh.

  3. Hoạt động Hợp tác quốc tế:

  - Báo cáo Bộ đợt công tác của đoàn đi Trung Quốc từ ngày 23 - 29/12/2009 và làm các thủ tục thanh quyết toán.

  - Xin ý kiến các đơn vị và trình Bộ kế hoạch hợp tác với AFDC năm 2010;

  - Xây dựng chương trình khóa đào tạo “Quản lý ngân sách; chính sách an sinh xã hội” tổ chức tại Trung Quốc.

  - Phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư tham gia giảng dạy và học tập khóa học “Quản lý theo dõi và đánh giá Dự án ODA” từ ngày 22 đến 24/03/2010.

  - Phối hợp với VCCI ký thỏa thuận hợp tác đào tạo và xây dựng kế hoạch hợp tác năm 2010 và 2011.

  - Chuẩn bị các công việc liên quan để ra mắt Câu lạc bộ “Quản trị tài chính doanh nghiệp”.

  - Thực hiện triển khai viết Đề án hợp tác quốc tế trong lĩnh vực ĐTBD CBCC ngành Tài chính giai đoạn 2010 - 2012.

  - Phối hợp tổ chức khoá học về “Nâng cao năng lực quản lý toàn diện dự án ODA và dự án XDCB” tại Phú Thọ từ 13 - 17/01/2010.

  - Phối hợp tổ chức thành công hội thảo “Hoạch định chính sách thời kỳ hậu khủng hoảng” ngày 26/1/2010 và hoàn thiện đề xuất hỗ trợ tài chính của Dự án Hỗ trợ Phân tích chính sách - Bộ Tài chính cho Hội thảo.

  - Khai thác thông tin về các hoạt động song phương của Bộ có liên quan đến đào tạo như: Bộ Tài chính Nhật Bản, Singapore, Slovakia, Hàn Quốc, Italia và tham gia ý kiến với Vụ HTQT về hợp tác với Bộ Tài chính Singapore         năm 2010.

  - Xây dựng Dự toán đào tạo bồi dưỡng ở nước ngoài năm 2010.

  - Phối hợp với một số đơn vị liên quan trong Bộ và đối tác Pháp xây dựng dự toán và chương trình khóa đào tạo tổ chức tại Pháp (dự kiến tháng 6/2010).

  - Đề xuất bổ sung nhân sự cho Phòng Hợp tác quốc tế.

  4. Công tác Tài vụ Quản trị:

  - Báo cáo Bộ việc điều chỉnh dự toán và dự toán bổ sung năm 2010;

  - Báo cáo công khai phân bổ dự toán năm 2010.

  - Phân phối kết quả tài chính hoạt động năm 2009 và thu nhập tăng thêm.

  - Hoàn thành quyết toán các khoản chi tết âm lịch.

  - Hoàn thiện báo cáo quyết toán năm 2009.

  - Kiểm kê  thực tế TSCĐ năm 2009.

  - Tiếp nhận bàn giao tài sản từ Dự án Bảo hiểm.

  - Báo cáo công khai tình hình quản lý và sử dụng TSCĐ  năm 2009.

  - Tiếp tục thực hiện các công việc tiếp theo theo tiến độ Dự án tại Hưng Yên, liên tục báo cáo Bộ chi tiết từng phần việc đã và đang tiến hành.

  - Tiếp tục triển khai các công việc liên quan đến sửa chữa tầng 5, 6.

  - Thực hiện phân công công việc cho các đ/c phòng TVQT, dự thảo trình Giám đốc xét duyệt.

  5. Các công việc chung của Trường:

  - Tổ chức cho CBVC nghỉ Tết nguyên đán Canh Dần vui vẻ, an toàn, tiết kiệm; Đồng thời đảm bảo công tác an ninh, trật tự, an toàn cơ quan trong dịp Tết.

  - Kỷ niệm ngày thành lập Đảng CS Việt Nam và thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

  - Tổ chức thành công Lễ kỷ niệm 15 năm ngày truyền thống và đón nhận Huân chương lao động hạng Nhì vào ngày 5/3/2010 đảm bảo trang trọng, thiết thực, an toàn và hiệu quả.

  - Tổ chức các hoạt động cho chị em nhân ngày Quốc tế phụ nữ 8/3.

   

  I. Chương trình công tác Quý II năm 2010

  1. Công tác Tổ chức - hành chính:

  - Hoàn thành Quy chế sửa đổi, bổ sung về tổ chức, bộ máy và hoạt động của Trường.

  - Phối hợp với Vụ TCCB về việc kiện toàn bộ máy lãnh đạo Trường.

  - Thông báo nghỉ chế độ đối với một số đồng chí cán bộ lãnh đạo Trường và lãnh đạo cấp phòng.

  - Xem xét bổ nhiệm lãnh đạo Phân hiệu và cấp phòng của PH Miền Nam

  - Chuẩn bị văn kiện Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2010 - 2015.

  - Xây dựng và hoàn thiện Đề án phát triển đội ngũ CBVC đến năm 2015.

  - Giải quyết các chế độ và đối chiếu BHXH.

  2. Công tác đào tạo bồi dưỡng:

  2.1 Hoạt động ĐTBD:

  - Khai giảng 01 lớp QLNN ngạch chuyên viên tại Đắk Lắk ngày 4/5/2010.

  - Mở 04 lớp Bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo và quy hoạch lãnh đạo cấp Chi cục theo kế hoạch:

  + Tại Thanh Hoá: 5 - 14/5/2010.

  + Tại Đà Nẵng: 19 - 28/5/2010.

  + Tại Vĩnh Long: 7 - 16/6/2010.

  - Trình Bộ mở 03 lớp BD cán bộ lãnh đạo, quy hoạch lãnh đạo cấp Cục và tương đương theo kế hoạch đã được phê duyệt.

  - Liên hệ với Cục Văn thư Lưu trữ xây dựng chương trình BD nghiệp vụ công tác văn phòng cho đối tượng làm công tác văn phòng vào tháng 6/2010.

  - Phối hợp với VP Đảng uỷ Bộ tổ chức các lớp về BD công tác Đảng.

  - Làm việc với Thanh tra Chính phủ, Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế về việc xin phép đào tạo thanh tra thuế.

  - Phối hợp với Văn phòng Công đoàn Bộ tổ chức lớp BDnghiệp vụ Thanh tra nhân dân vào tháng 4/2010.

  2.2 Hoạt động ĐTBD phối hợp với các Bộ, Ngành và địa phương:

  - Mở các lớp TC HCSN xã, phường tại Hậu Giang, Bình Phước, Đồng Tháp, Thái Bình.

  - Mở các lớp về kế toán trưởng doanh nghiệp cho tỉnh Đồng Tháp, Lạng Sơn và Cao Bằng.

  3. Hoạt động Hợp tác quốc tế:

  - Phối hợp với Bộ Tài chính Trung Quốc:

  + Tổ chức khóa đào tạo “Quản lý ngân sách; chính sách an sinh xã hội của Trung Quốc”  tại Trung Quốc (dự kiến tháng 5/2010).

  + Tổ chức Hội thảo quốc tế qua cầu truyền hình liên quan đến tình hình thời sự trong năm.

  + Tổ chức Hội thảo trực tiếp  “Chính sách tài chính đối với tam nông” (dự  kiến tháng 06/2010).

  - Tổ chức khóa đào tạo “Quản lý tài chính và phát triển nguồn nhân lực” tại Pháp (dự kiến tháng 06/2010).

  - Phối hợp với Dự án CCBP đề xuất cho các khóa đào tạo năm 2010.

  - Phối hợp với VCCI ra mắt Câu lạc bộ “Quản trị tài chính doanh nghiệp” trong khuôn khổ chương trình hợp tác năm 2010.

  - Tiếp tục hoàn thiện Đề án hợp tác quốc tế trong lĩnh vực ĐTBD CBCC ngành Tài chính giai đoạn 2010 - 2012 sau khi lấy ý kiến các đơn vị có liên quan trong Bộ Tài chính.

  4. Công tác Tài vụ Quản trị:

  - Hoàn thành báo cáo tài chính năm 2009.

  - Bổ sung các thông tin của người nộp thuế để hoàn thiện quyết toán thuế TNCN năm 2009.

  - Dự thảo sửa đổi bổ sung Quy chế chi tiêu nội bộ năm 2010, trình Giám đốc duyệt.

  - Hoàn thành sổ sách chứng từ tiếp nhận tài sản từ Dự án Bảo hiểm.

  - Đánh giá hồ sơ, đề xuất và đàm phán ký kết hợp đồng với nhà thầu thực hiện Dự án sửa chữa, cải tạo tầng 5, 6; Lập Hồ sơ trình Giám đốc duyệt, phát hành tới nhà thầu được chỉ định. 

  5. Các công việc chung của Trường:

  - Đảm bảo công tác an ninh, trật tự, an toàn cơ quan trong các ngày Lễ: 10/3 (âm lịch), ngày 30/4 và 01/5.

  - Tổ chức các hoạt động cho con của cán bộ viên chức toàn Trường nhân ngày Quốc tế Thiếu nhi 01/6.

  - Sơ kết công tác 6 tháng đầu năm.

   

   Nơi nhận:

  - Văn phòng Bộ (để b/c); 

  - BGĐ, các phòng, khoa;

  - Lưu VT.

  GIÁM ĐỐC

   

   

   

   

  Nguyễn Văn Tạo