banner
Mời tham dự Hội thảo "Chính sách tài chính phát triển CSHT công nghệ thông tin và truyền thông"

06/07/2018 09:31 AM

Môi trường đầu tư tốt đóng vai trò vô cùng quan trọng trong chiến lược phát triển của một quốc gia và cơ sở hạ tầng phải là nền tảng cơ bản hàng đầu cho môi trường đầu tư đó. Tuy nhiên, các quốc gia đang phát triển trong khu vực châu Á Thái Bình Dương đang phải đối mặt với thách thức xây dựng và phát triển cơ sở hạ tầng cho nước họ. Lý thuyết cũng như thực tiễn kinh tế cho thấy, thiếu vốn đầu tư luôn là trở ngại chính đối với tăng trưởng và phát triển kinh tế. Chính vì thế mà việc tài trợ cho phát triển cơ sở hạ tầng cho các nước này đang là một vấn đề cấp bách mà họ phải đối mặt. Trong Bối cảnh này, Trường BDCB tài chính phối hợp với Ngân hàng Thế giới và Mạng học tập toàn cầu tổ chức Hội thảo......

BỘ TÀI CHÍNH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG BDCB TÀI CHÍNH

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

––––––––––––––––––––––

 

Hà Nội, ngày 15 tháng 10 năm 2012

 GIẤY MỜI

             Kính gửi: ……………………………………………………………………….

 Được sự đồng ý của Lãnh đạo Bộ Tài chính, Trường Bồi dưỡng cán bộ tài chính - Bộ Tài chính phối hợp với Trung tâm Tài chính và Phát triển Châu Á - Thái Bình Dương (AFDC) thuộc Bộ Tài chính Trung Quốc tổ chức Hội thảo quốc tế qua cầu truyền hình với 8 điểm nối trên thế giới Trung Quốc (02 đầu cầu Bắc Kinh và Thượng Hải), Nhật Bản, Hàn Quốc, Phillipin, Sri Lanka, và Việt Nam (02 đầu cầu Hà Nội và Hồ Chí Minh), chủ đề: “Chính sách tài chính phát triển cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin truyền thông”.

1. Thời gian: Từ 8h00 - 11h30 thứ ba ngày 23/10/2012.

2.      Địa điểm: Trung tâm thông tin và phát triển - Việt Nam (VDIC) của Ngân hàng Thế giới, Tầng 2, Tòa nhà 63 Lý Thái Tổ, Hà Nội.

(Gửi xe tại Bảo tàng cách mạng Việt Nam, sô 25, Phố Tôn Đản - đối diện Tòa nhà 63 Lý Thái Tổ).

3.      Nội dung: gồm 2 phần.

+ Phần I: Khuôn khổ và triển vọng toàn cầu.

+ Phần II: Chia sẻ kinh nghiệm giữa các nước.

(Chương trình chi tiết đính kèm)

            4Những người tham gia thuyết trình:

Chuyên gia đến từ Ngân hàng Thế giới, Bộ Tài chính Việt Nam và Trung Quốc, Bộ Thông tin và Truyền thông Việt Nam, Viện Phát triển Hàn Quốc.

            Trường BDCB tài chính trân trọng kính mời Đại diện Đơn vị tham dự Hội thảo nói trên (theo phiếu đăng ký đính kèm).

Mọi thông tin cụ thể về buổi Hội thảo đề nghị liên hệ trực tiếp qua (trước 15h00 ngày 22/10/2012):           

Đ/c Lê Thúy Hà

ĐT: 04.39725428/04.39716633 hoặc 0972636806        Fax: 04. 39716638

Email: icd-ift@mof.gov.vn hoặc nguyenthuyha@ift.edu.vn

 GIÁM ĐỐC

                 (Đã ký)

 

                                                                                                       PGS.TS Đỗ Đức Minh