banner
Hội thảo quốc tế qua cầu truyền hình "Tài chính phát triển CSHT giao thông"

06/07/2018 09:30 AM

 

 

Đây là mô hình học tập, hội thảo từ xa nhằm phục vụ cho các chuyên viên, cán bộ, công chức nhà nước hiểu về môi trường đầu tư, làm thế nào để cải thiện môi trường đầu tư để phát triển cơ sở hạ tầng. Hội thảo đã tập trung vào chủ đề chính: “Tài chính phát triển cơ sở hạ tầng giao thông”.

Tại hội thảo, các diễn giả của Ngân hàng thế giới, của Hàn Quốc, Nhật Bản, Trung Quốc đã giới thiệu về khuôn khổ và triển vọng toàn cầu, sự cần thiết và tính khả thi của phát triển cơ sở hạ tầng giao thông, tài chính cho cơ sở hạ tầng giao thông bao gồm các nguồn tài chính, nguồn tài trợ từ ngân hàng thế giới. Gánh nặng chi phí, vốn từ đâu, nguồn nào...

Từ kinh nghiệm xây dựng đường sắt cao tốc Shinkansen Nhật Bản, đường sắt cao tốc đầu tiên trên thế giới dài hơn 500 km, được xây dựng từ năm 1969 cũng như hệ thống đường sắt đô thị, đường quốc lộ của một số nước, các diễn giả đã làm rõ các chi phí đầu tư cho cơ sở hạ tầng giao thông, thuận lợi và khó khăn. Có nhiều kinh nghiệm để chia sẻ chi phí phù hợp.

 

Hội thảo được kết nối với 10 đầu cầu trên Thế giới. Tại đầu cầu Hà Nội, PGS.TS Đỗ Đức Minh đã chủ trì và điều hành Hội thảo.

Thông qua hội thảo cầu truyền hình quốc tế, các diễn giả và học viên đã có điều kiện chia sẻ kinh nghiệm hữu ích xung quanh vấn đề: Khuôn khổ pháp lý và triển vọng toàn cầu; Tài chính cho phát triển cơ sở hạ tầng giao thông, những bài học cụ thể của các nước.

Đại diện cho Bộ Tài chính Việt Nam, Tiến sỹ Phạm Đức Hồng, Vụ trưởng Vụ đầu tư Bộ Tài chính đã giới thiệu kinh nghiệm của VN trong lĩnh vực tài chính phát triển cơ sở hạ tầng giao thông.

Thực hiện: HTQT