banner
Mời tham dự Hội thảo "Chính sách tài khóa ứng phó biến đổi khí hậu và vai trò của Bộ Tài chính"

06/07/2018 09:20 AM

BỘ TÀI CHÍNH

          CỘNG HÓA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG BDCB TÀI CHÍNH

–––––––––––

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

–––––––––––––––––––

Hà Nội, ngày 15  tháng 11  năm 2010

Số: 489/GM-BDCB

 

V/v: Mời tham dự tại Hội thảo

“Chính sách tài khóa ứng phó biến đổi khí hậu”

 

                         

                        Kính gửi:

 

         Được sự đồng ý của Lãnh đạo Bộ Tài chính, Trường Bồi dưỡng cán bộ tài chính tổ chức Hội thảo quốc tế “Chính sách tài khóa ứng phó với biến đổi khí hậu và vai trò của Bộ Tài chính” với nội dung sau:           

 

1.      Mục tiêu:

-         Trao đổi về các chính sách tài chính, tài khóa ứng phó với biến đổi khí hậu.

-         Chia sẻ kinh nghiệm với Bộ Tài chính một số quốc gia trong Khu vực về những chính sách kinh tế - tài chính, các công cụ tài khóa nhằm giảm nhẹ biến đổi khí hậu.

-         Xác định vai trò của Bộ Tài chính đối với vấn đề giảm thiểu và ứng phó biến đổi khí hậu của mỗi quốc gia.

2. Nội dung:   (Chương trình đính kèm).

3. Diễn giả:

Đại diện Lãnh đạo cấp Cục, Vụ của Bộ Tài chính Trung Quốc, Nhật Bản, Thái Lan, Indonesia, Việt Nam và chuyên gia Ngân hàng Thế giới.

4. Tham dự: Cán bộ làm công tác hoạch định chính sách của Bộ Tài chính và các Bộ ngành địa phương có liên quan; Các chuyên gia, nhà nghiên cứu đến từ các Viện nghiên cứu và các tổ chức quốc tế và một số doanh nghiệp.

 

5. Thời gian và địa điểm:

Thời gian: sáng ngày 23/11/2010 (thứ ba)

Địa điểm:  Hội trường tấng 12, Khách sạn Prestige Hanoi (4 sao), số 17 Phạm Đình Hồ, Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Đăng ký tham dự Hội thảo xin gửi về địa chỉ (trước 14 giờ ngày 22/11/2010 theo mẫu đăng ký).

Đ/c: Lê Tuyết Mai – Phòng Hợp tác quốc tế.

ĐT: 04.39.725.428 /0904.114.112/0982.880.281           Fax: 04.39.716.638.                          

Email: icd-ift@mof.gov.vn hoặc letuyetmai222@yahoo.com

 

Trân trọng kính mời và rất mong nhận được sự tham gia của Quý vị../.

 

 
Nơi nhận:
Như trên;
- Lưu: VT, VP. 
KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GĐ PHỤ TRÁCH
 
 
(Đã ký)
 
PGS. TS. Đỗ Đức Minh

 
 

BỘ TÀI CHÍNH

TRƯỜNG BDCB TÀI CHÍNH

–––––––––––

 

CHƯƠNG TRÌNH HỘI THẢO

“Chính sách tài khóa ứng phó biến đổi khí hậu và vai trò của Bộ Tài chính”

Thời gian: Từ 8:00 đến 12:30 ngày 23/11/2010

Địa điểm: Khách sạn  Prestige Hà Nội, số 17 Phạm Đình Hồ, Hai Bà Trưng, Hà Nội.

 

 

Thời gian

Nội dung

8:00 – 8:30

Đăng ký Hội thảo

Trường BDCB tài chính

8:30 – 8:40

Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu.

Trường BDCB tài chính.

8:40 – 8:45

Phát biểu khai mạc.

GS. TS. Nguyễn Công Nghiệp

Thứ trưởng thường trực

Bộ Tài chính Việt Nam.

8:45 – 9:50

Phát biểu của phía Bộ Tài chính Trung Quốc.

Bộ Tài chính Trung Quốc

8:50 – 8:55

Phát biểu của phía UNDP

Bà Setsuko Yamazaki

Giám đốc quốc gia

Chương trình Phát triển Liên Hiệp quốc tại Việt Nam

8:55 – 9:15

1. Những tác động của biến đổi khí hậu tới tài chính công và các công cụ tài khóa giảm nhẹ biến đổi khí hậu.

Ông Deepak K. Mishra

Kinh tế trưởng

Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam

9:15 – 9:35

2. Vai trò của Bộ Tài chính và các chính sách kinh tế - tài chính giảm nhẹ biến đổi khí hậu ở Indonesia.

TS. Purwoko

Phó Vụ trưởng

Vụ  Chính sách tài khóa

Bộ Tài chính Indonesia

9: 35 – 9:55

3. Chính sách tài chính đối với phát triển kinh tế xanh chống biến đổi khí hậu ở Trung Quốc.

TS. Wang Gujian

Phó Viện trưởng

Viện Nghiên cứu chính sách tài chính

Bộ Tài chính Trung Quốc

9:55 – 10:05

Giải lao

 

10: 05 – 10:45

Thảo luận phần 1

 

 

10:45 – 11:05

 

4. Chính sách tài khóa thích ứng và giảm thiểu biến đổi khí hậu ở Thái Lan.

Bà  Ketsuda Supradit

Chuyên gia cao cấp

Vụ Chính sách tài khóa

Bộ Tài chính Thái Lan

11:05 – 11:25

5. Các biện pháp tài khóa ứng phó với biến đổi khí hậu: Kinh nghiệm của Nhật Bản.

TS. Shinji Taniguchi
Trưởng Ban Hợp tác quốc tế

  Vụ Các vấn đề phát triển

Bộ Tài chính Nhật Bản

11:25 – 11:45

6. Tác động của biến đổi khí hậu đối với thu chi ngân sách của Việt Nam.

Bộ Tài chính Việt Nam

11:45 – 12:15

Thảo luận phần 2:

12: 15 – 12:30

Tổng kết và bế mạc

Trường BDCB tài chính