banner

Hướng dẫn trình tự tham dự cuộc họp Giao ban Trường tháng 4.2020

05/04/2020

- Thời gian: bắt đầu đăng nhập sớm từ 8h45 ngày 6/4/2020 để đúng 9h00 thì bắt đầu cuộc họp.

- Thành phần họp: Đã được thêm vào nhóm họp gồm Ban Giám đốc, Trưởng (Phụ trách) các đơn vị; Văn thư ghi chép cuộc họp và Đ.c Phong (P.TK)

- Tài liệu họp: Đã gửi mail cho các đồng chí dự họp và trên Microsoft Team do Trưởng phòng TCHC post.

- Trường hợp có thắc mắc hoặc trục trặc kỹ thuật xin được liên hệ đồng chí Phong, Tổ Đào tạo từ xa để được hỗ trợ

Bước 1. Đăng nhập vào Microsoft Team, màn hình hiện lên các nhóm học – họp và chọn như màn hình:

Bước 2. Nhấp vào lịch họp như sau:

Bước 3. Nhấp vào Join trên màn hình như sau:

Bước 4. Màn hình họp xuất hiện, nhấp vào Join now như sau:

Mọi vấn đề về kỹ thuật xin được liên hệ đồng chí Phong để được trợ giúp kịp thời.

Kính đề nghị thành phần họp đăng nhập sớm, kịp thời khắc phục các vấn đề kỹ thuật; mặc quần áo lịch sự dự họp.

 

 

 

Thông báo khác