banner

06/04/2020

Quyết định số 23/QĐ-BDCB về việc ban hành hướng dẫn sử dụng Microsoft Teams và nội quy lớp học trực tuyến

03/04/2020

Ban Giám đốc Trường Bồi dưỡng cán bộ tài chính thông báo triển khai thực hiện nhiệm vụ, công việc trong bối cảnh phòng, chống dịch Covid-19 tới toàn thể viên chức, người lao động Trường Bồi dưỡng cán bộ tài chính

17/01/2020

Tổ thư ký Hội đồng thi đua khen thưởng thông báo danh sách tổng hợp đề nghị khen xét khen thưởng năm 2019 theo file đính kèm.