banner
Báo cáo công tác tháng 9/2009

16/07/2018 04:12 PM

BỘ TÀI CHÍNH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG BDCB TÀI CHÍNH

_____________

Số:       /BC-BDCB

Độc lập - Tư do - Hạnh phúc

_________________

 

Hà Nội, ngày 22 tháng 9 năm 2009

BÁO CÁO

TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CÔNG TÁC THÁNG 9/2009

VÀ KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 10/2009

I. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CÔNG TÁC THÁNG 9/2009:

1. Công tác Tổ chức - hành chính:

- Triển khai quy hoạch các chức danh còn thiếu tại Phân hiệu Miền Nam;

- Lấy phiếu tín nhiệm bổ nhiệm Phó trưởng Phòng TVQT và Phó trưởng Khoa Nghiệp vụ chuyên ngành.

- Làm việc với đoàn kiểm tra Bộ Nội vụ - Bộ Tài chính về công tác cán bộ.

- Hoàn thiện hồ sơ trình Bộ về thi đua khen thưởng năm học 2008-2009 và kế hoạch thi đua khen thưởng nhân dịp kỷ niệm 15 năm ngày Truyền thống của Trường.

- Phát động thi đua và làm kế hoạch hoạt động chào mừng kỷ niệm 15 năm trong toàn Trường (trong đó 03 tiểu ban đã có kế hoạch triển khai).

2. Công tác Đào tạo bồi dưỡng:

2.1 Tổ chức khai giảng và bế giảng các lớp:

- Tổ chức 02 lớp BD đối tượng Đảng từ ngày 08 - 10/9/2009 với 97 học viên; từ ngày 14 - 16/9/2009 với 98 học viên;

- Tổ chức lớp BD lãnh đạo và quy hoạch lãnh đạo cấp Chi cục và tương đương tại Vĩnh Long từ ngày 7 - 16/9/2009 với 40 học viên.

- Tổ chức lớp Tập huấn nghiệp vụ Thanh tra Nhân dân tại Ninh Bình từ ngày 18 - 20/9/2009;

- Khai giảng lớp BDKT QLNN ngạch CVC tại Thanh Hoá ngày 10/9/2009 và Hà Nội ngày 29/9/2009.

- Khai giảng lớp Tiền công vụ của KBNN tại Đồ Sơn ngày 28/9/2009.

- Bế giảng lớp CV tại Hà Nội ngày 04/9/2009 với 86 học viên.

- Tổ chức thi tốt nghiệp lớp Tiền công vụ Hải quan K5 ngày 23/9 và Hà Nội ngày 28/9/2009.

2.2 Đẩy mạnh hoạt động ĐTBD phối hợp với các Bộ, Ngành và địa phương:

- Khai giảng lớp KTT Doanh nghiệp tại Hà Nội và Phú Thọ.

- Khai giảng lớp bồi dưỡng ôn thi hành nghề dịch vụ thuế tại Hải Phòng.

- Bế giảng lớp Nghiệp vụ thanh tra nâng cao tại UBCKNN.

- Tổng kết và cấp chứng chỉ lớp KTT DN K7 tại Đà Nẵng, KTT HCSN tại Nghệ An, và KTT DN tại Tp Hồ Chí Minh.

3. Hoạt động Hợp tác quốc tế:

- Hợp tác với AFDC - Bộ Tài chính Trung Quốc: Phối hợp với phía Bạn và trình Bộ tổ chức Hội thảo “Tài chính đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ”.

- Hợp tác với Singapore: Phối hợp và trình Bộ tổ chức 01 khóa đào tạo về “Phân tích, dự báo kinh tế vĩ mô” tại Việt Nam cho cán bộ của Bộ Tài chính Việt Nam.

- Hợp tác với Công ty ATA tổ chức lớp BD kỹ năng quản lý cho cán bộ lãnh đạo cấp Phòng từ ngày 14 - 25/9/2009.

- Xin ý kiến và trình Bộ tổ chức lớp “Kỹ năng phiên dịch”.

- Chuẩn bị tổ chức 02 khoá đào tạo về “Quản lý dự án ODA”.

4. Công tác Tài vụ - Quản trị:

- Tổng hợp tình hình thực hiện Dự toán 8 tháng đầu năm để báo cáo Bộ.

- Báo cáo Giám đốc kết quả công tác tự kiểm tra thường xuyên công tác quản lý tài chính, tài sản 6 tháng đầu năm 2009.

- Triển khai công tác chuẩn bị đầu tư trụ sở tại Hưng Yên.

- Trình Bộ phê duyệt kế hoạch đấu thầu, dự án sửa chữa tầng 5, 6.

- Triển khai thủ tục giao đất tại trụ sở Số 4, ngõ 1 Hàng Chuối.

- Tổ chức bàn giao sản phẩm và tài sản của Dự án Bảo hiểm cho các đơn vị.

5. Khoa Nghiệp vụ chuyên ngành:

- Tổ chức lớp CNKT tại Bến Tre với 65 học viên.

- Mở lớp An ninh Quốc phòng K34 tại Trường từ ngày 25/8 - 18/9/2009 và K35 vào ngày 30/9/2009.

6. Phân hiệu Miền Nam:

- Khai giảng và quản lý năm học 2009 - 2010 từ 15/9/2009 với 04 lớp ĐH tại chức liên kết với Trường ĐH Kinh tế Tp Hồ Chí Minh. Tổng cộng 610 SV.

- Khai giảng và bế giảng lớp Quy hoạch lãnh đạo cấp Cục và tương đương tại T78 với 15 học viên.

- Khai giảng và bế giảng lớp Quy hoạch lãnh đạo cấp Chi cục và tương đương tại Vĩnh Long với 42 học viên.

- Bế giảng 02 lớp QLNN chương trình chuyên viên: 01 tại Vĩnh Long, 01 tại Bình Phước.

- Khai giảng lớp QLNN chương trình chuyên viên chinh cho Cục Hải quan, Cục thuế Đồng Nai ngày 11/9/2009 với 120 học viên.

7. Các công việc chung của Trường:

- Bảo bảo an ninh trật tự nhân dịp ngày Quốc khánh 02/9.

- Triển khai kế hoạch hoạt động tiến tới kỷ niệm ngày truyền thống của Trường.

II. KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 10/2009:

1. Công tác Tổ chức - hành chính:

- Làm đề án xét tuyển viên chức (02 đồng chí).

- Hoàn thành hồ sơ quy hoạch lãnh đạo PH Miền Nam và 01đ/c lãnh đạo phòng.

- Hoàn chỉnh hồ sơ và các bước bổ nhiệm 01 đồng chí Phó trưởng phòng TVQT, 01 Phó trưởng Khoa NVCN.

- Cử cán bộ theo học các khoá ĐTBD của Bộ.

- Đối chiếu BHXH quý 3.

- Chuẩn bị báo cáo công tác quý 3 và kế hoạch công tác quý 4.

- Triển khai công tác bình xét thi đua khen thưởng 15 năm khi có chủ trương Bộ duyệt.

- Triển khai các bước tiếp theo của 03 tiểu ban.

2. Công tác Đào tạo bồi dưỡng:

2.1 Tổ chức khai giảng và bế giảng các lớp:

- Tổ chức lớp BD đối tượng Đảng từ ngày 05 - 09/10/2009;

- Tổ chức lớp BDKT ngạch CV tại Đà Nẵng ngày 12/10/2009.

- Tổ chức lớp BD lãnh đạo và quy hoạch lãnh đạo cấp Chi cục và tương đương tại Thanh Hoá từ ngày 05 - 14/10/2009.

- Tổ chức khai giảng 02 lớp TCV của KBNN tại Đà Nẵng ngày 05/10/2009 và tại Hà Nội ngày 20/10/2009.

- Bế giảng lớp QLNN ngạch CVC tại Hà Nội ngày 23/10/2009.

- Tổ chức thi tốt nghiệp lớp TCV Hải quan K6 ngày 02/10/2009.

2.2 Đẩy mạnh hoạt động ĐTBD phối hợp với các Bộ, Ngành và địa phương:

Dự kiến tổ chức các lớp:

- KTT Doanh nghiệp, HCSN.

- Lớp BDNV đấu thầu.

- Lớp BDKT Ngân hàng thương mại tại Phú Thọ.

3. Hoạt động Hợp tác quốc tế:

- Hợp tác với AFDC - Bộ Tài chính Trung Quốc: Phối hợp để tổ chức Hội thảo “Tài chính đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ”; Xây dựng chương trình kế hoạch tổ chức cho Hội thảo “Tài chính cho nông nghiệp & phát triển nông thôn”.

- Hợp tác với Singapore: Tổ chức khóa đào tạo về “Phân tích, dự báo kinh tế vĩ mô” tại Việt Nam từ ngày 14 - 15/10/2009.

- Hợp tác với Ngân hàng thế giới (WB): Làm việc với Điều phối khu vực Đông Á và Thái Bình Dương WBI (dự kiến 01/10/2009); Khai thác khả năng hỗ trợ cho Hội thảo “Tài chính đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ”.

- Phối hợp chỉ định thầu cho tổ chức lớp “Kỹ năng phiên dịch”.

- Hợp tác với Bộ Kế hoạch và Đầu tư: Phối hợp tổ chức 02 khoá đào tạo về “Quản lý dự án ODA” tại Cửa Lò (5 - 9/10) và Tam Đảo (26 - 30/10); Phối hợp lập kế hoạch thực hiện các khoá đào tạo cho doanh nghiệp nhở và vừa năm 2010.

- Làm việc với Adetef - Việt Nam về các hoạt động hợp tác năm 2010.

- Triển khai công tác lễ tiết nhân ngày quốc khánh Trung Quốc 01/10.

4. Công tác Tài vụ - Quản trị:

- Bám sát tình hình thực hiện dự toán quý 4/2009.

- Đối chiếu kho bạc, quyết toán tạm ứng tháng 9/2009.

- Thanh lý, quyết toán các lớp đã hoàn thành đến 30/9/2009.

- Triển khai lựa chọn nhà thầu sửa chữa, cải tại tầng 5, 6.

- Báo cáo Bộ tháo gỡ vướng mắc về công tác giao đất của UBND tỉnh Hưng Yên.

5. Khoa Nghiệp vụ chuyên ngành:

- Tiếp tục phối hợp với Trường Quân sự Bộ Tư lệnh Thủ đô khai giảng lớp An ninh Quốc phòng tại Trường theo QĐ 2253 ngày 17/9/2009 của Bộ.

- Dự thảo công văn trình Văn phòng Bộ ký để xây dựng chương trình cập nhật kiến thức mới về KTTC cho CBCCVC ngành Tài chính năm 2010.

6. Phân hiệu Miền Nam:

- Khai giảng từ 15/9/2009 và quản lý 04 lớp ĐH tại chức liên kết với Trường ĐH Kinh tế Tp Hồ Chí Minh năm học 2009 - 2010.

- Khai giảng 02 lớp Kỹ năng giao tiếp cho tỉnh Bình Phước và Bình Dương.

- Khai giảng lớp QLNN chương trình chuyên viên chinh tại Bình Dương.

- Khai giảng lớp Tài chính HCSN và kế toán phần mềm ImaxTC 1.5 cho Cục thuế Tp HCM từ ngày 02 - 08/10/2009 với dự kiến 60 học viên.

7. Các công việc chung của Trường:

- Tổ chức các hoạt động chào mừng ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10, ngày giải phóng Thủ đô 10/10.

- Tổ chức vui tết Trung thu cho con cán bộ viên chức trong Trường.

- Triển khai kế hoạch các hoạt động chào mừng kỷ niệm 15 năm ngày truyền thống của Trường.

 

 Nơi nhận:

- Văn phòng Bộ (để b/c);

- Ban Giám đốc, các phòng, khoa;

- Lưu VT.

GIÁM ĐỐC

 

 

 

Nguyễn Văn Tạo