banner
Khai giảng khóa Bồi dưỡng ngạch Chuyên viên tại Hà Nội

09/07/2018 09:50 AM

 

Hình. Toàn cảnh lễ Khai giảng khóa học
 
Đây là khóa học nhằm phát triển năng lực thực thi công vụ cho công chức ngạch chuyên viên phù hợp với tiêu chuẩn theo quy định và đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính nhà nước. Triển khai kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức, viên chức ngành Tài chính 2016 đã được Lãnh đạo Bộ Tài chính phê duyệt. 

Khóa học diễn ra trong 02 tháng, từ ngày 29/03/2016 đến ngày 03/6/2016. Tham dự Lễ khai giảng có TS Nguyễn Việt Cường – Phó giám đốc Trường BDCB tài chính; Trưởng, Phó các Phòng, Khoa cùng toàn thể các anh chị em học viên.

Phát biểu tại buổi lễ khai giảng, TS Nguyễn Việt Cường – Phó giám đốc Trường BDCB tài chính đã nêu rõ nhiệm vụ và mục tiêu đào tạo, bồi dưỡng của Trường BDCB tài chính trong năm 2016; sự đổi mới trong chương trình đào tạo, bồi dưỡng theo quy định của Bộ Nội Vụ về Bồi dưỡng ngạch chuyên viên; theo đó chương trình mới với thời lượng là 02 tháng, gồm 04 phần như sau:

+ Phần I:  Kiến thức chung;

+ Phần II: Kiến thức QLNN theo ngành và lãnh thổ;

+ Phần III: Các kỹ năng;

+ Phần IV: Viết tiểu luận và đi thực tế 

Sau một thời gian làm việc hết sức khẩn trương, nghiêm túc và hiệu quả, buổi Lễ khai giảng “Lớp Bồi dưỡng ngạch Chuyên viên” tại Hà Nội đã thành công tốt đẹp.

 
TH. QLNN