banner
Khai giảng khóa Bồi dưỡng ngạch Chuyên viên tại Thanh Hóa

09/07/2018 09:48 AM

Khóa học diễn ra trong 02 tháng, từ ngày 22/03/2016 đến ngày 23/05/2016 tại Sầm Sơn, Thanh Hóa. Tham dự Lễ khai giảng, về phía Trường BDCB Tài chính có PGS.TS - Nhà giáo ưu tú Hoàng Trần Hậu, Giám đốc; Ông Nguyễn Kim Anh - Trưởng phòng Tổ chức Hành chính; Ths. Nguyễn Thị Khánh - Trưởng khoa Quản lý Hành chính Nhà nước; Ông Vũ Quốc Dũng – Phó Cục trưởng Cục Thuế Thanh Hóa; Ông Hồ Đình Bảy - Giám đốc Nhà nghỉ Bộ Tài chính cùng toàn thể các anh chị em học viên.

Phát biểu tại buổi lễ khai giảng, PGS.TS Hoàng Trần Hậu đã nêu rõ nhiệm vụ và mục tiêu đào tạo, bồi dưỡng của Trường BDCB tài chính trong năm 2016. Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức là một trong những nhiệm vụ chính trị của Trường BDCB tài chính, góp phần thực hiện thắng lợi chủ trương, chính sách đào tạo, bồi dưỡng của Bộ Tài chính; nhằm từng bước chuẩn hóa đội ngũ cán bộ, công chức ngành tài chính, giúp cho cán bộ, công chức cập nhật kịp thời những kiến thức quản lý nhà nước cần thiết trong xu thế hội nhập kinh tế quốc tế nói chung và xu hướng phát triển hiện nay của ngành Tài chính nói riêng, đồng thời đáp ứng các tiêu chuẩn ngạch bậc của đội ngũ cán bộ, công chức trong ngành Tài chính.

Theo đó chương trình BD ngạch Chuyên viên với thời lượng là 02 tháng, gồm 04 phần:

+ Phần I:  Kiến thức chung;

+ Phần II: Kiến thức QLNN theo ngành và lãnh thổ;

+ Phần III: Các kỹ năng;

+ Phần IV: Viết tiểu luận và đi thực tế 

Sau một thời gian làm việc hết sức khẩn trương, nghiêm túc và hiệu quả, buổi Lễ khai giảng “Lớp Bồi dưỡng ngạch Chuyên Viên” tại Thanh Hóa đã thành công tốt đẹp.