banner
Làm việc với Trung tâm đào tạo kinh doanh quốc tế (EBI – Hoa Kỳ)

06/07/2018 02:07 PM

Hình. TS Nguyễn Việt Cường tiếp Đoàn cán bộ Trung tâm EBI Hoa Kỳ

 

Tham dự buổi tiếp và làm việc, phía Trường BDCB tài chính có TS Nguyễn Việt Cường-Phó Giám đốc Trường; Th.s Nguyễn Xuân Thắng-P. Trưởng phòng phụ trách Phòng Hợp tác quốc tế và đại diện một số đơn vị trong Trường. Về phía Trung tâm Đào tạo kinh doanh quốc tế có Ông Denny Dang-Chủ tịch EBI và 3 thành viên khác trong đoàn.

Thay mặt Trường BDCB tài chính, TS Nguyễn Việt Cường đã chào mừng đoàn cán bộ EBI đã có chuyến thăm và làm việc với Trường về mối quan hệ và triển vọng hợp tác giữa hai bên trong thời gian sắp tới. TS Nguyễn Việt Cường đã giới thiệu khái quát về quá trình hình thành, phát triển và chức năng nhiệm vụ chính của Trường cũng như cơ cấu tổ chức khối văn phòng Trường, các Trung tâm tại ba miền của Việt Nam hiện nay. Nhấn mạnh đến việc Trường là đơn vị đầu ngành trong công tác đào tạo bồi dưỡng cán bộ tài chính tại Việt Nam hiện nay, hàng năm đào tạo bồi dưỡng hơn 14 vạn lượt cán bộ học viên tập trung vào việc bồi dưỡng theo tiêu chuẩn ngạch công chức và kỹ năng lãnh đạo, kỹ năng chuyên ngành tài chính.

Trong sự phát triển sắp tới của Trường sẽ tập trung xây dựng Trường theo mô hình Học viện Công vụ tài chính, đáp ứng nhu cầu đào tạo bồi dưỡng trong nước đồng thời có chất lượng ngang hàng trong khu vực Đông Nam Á. Trong thời gian vừa qua, bên cạnh việc tập trung đào tạo bồi dưỡng trong nước, Trường cũng là đầu mối giúp Bộ Tài chính triển khai nhiều hoạt động hợp tác quốc tế về đào tạo bồi dưỡng cán bộ tài chính, trao đổi kinh nghiệm và tổ chức các khóa bồi dưỡng ngắn hạn tại nước ngoài về quản lý tài chính công, quản lý doanh nghiệp nhà nước, kỹ năng lãnh đạo quản lý và kỹ năng đào tạo bồi dưỡng.

Trường BDCB tài chính và Trung tâm EBI đã có một số hoạt động hợp tác trong thời gian vừa qua, trong đó có việc phối hợp tổ chức thành công khóa bồi dưỡng ngắn hạn về “Quản lý tài chính công” cho công chức Bộ Tài chính Việt Nam tại Trường Đại học CityU-Seatte, Hoa Kỳ vào năm 2013, bên cạnh đó còn có sự trao đổi liên hệ suốt thời gian qua trên nhiều lĩnh vực. Với tiền đề đó, hy vọng trong tương lai giữa hai bên sẽ tăng cường mối quan hệ hơn nữa và tìm kiếm khả năng hợp tác, thúc đẩy các chương trình đào tạo bồi dưỡng.

Ông Danny Dang đã cảm ơn sự đón tiếp trọng thị của Trường dành cho Đoàn, chân thành cảm ơn Ban Giám đốc Trường đã dành thời gian tiếp và làm việc với Đoàn. Ông Danny Dang đã giới thiệu khái quát về Trung tâm Đào tạo kinh doanh quốc tế (EBI – Hoa Kỳ) như là một đơn vị có uy tín tại Hoa Kỳ, Việt Nam và một số nước khác tại Châu Á trong lĩnh vực tư vấn và quản lý giáo dục đào tạo. Một trong những tầm nhìn quan trọng của Trung tâm là liên kết các cộng đồng giáo dục của Hoa Kỳ và Việt Nam thông qua mô hình phát triển giao dục toàn diện và đa văn hóa. Trung tâm có đội ngũ chuyên gia tư vấn, chuyên gia tổ chức giỏi tại Hoa Kỳ và Việt Nam; đồng thời có lợi thế là mối quan hệ hợp tác thành công giữa Trung tâm với nhiều tổ chức giáo dục, đào tạo lớn tại Hoa Kỳ, Canada và Việt Nam như: Đại học CityU-Seatte, Đại học Havard, Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh, Học viện Ngân hàng… Với những mối quan hệ hiện có và những hoạt động hợp tác đã diễn ra giữa hai bên, Ông Danny Dang tin tưởng vào triển vọng hợp tác sâu rộng hơn trong thời gian tới giữa Trường và Trung tâm; Ông hy vọng hai bên sớm thúc đẩy việc Ký kết Biên bản ghi nhớ thỏa thuận hợp tác và Trường sẽ dành nhiều quan tâm hơn với Trung tâm trong tổ chức các khóa đào tạo bồi dưỡng cán bộ tài chính tại nước ngoài.

Kết thúc buổi làm việc, hai bên đều thống nhất mong muốn tăng cường mối quan hệ hợp tác giữa hai bên; sớm thúc đẩy việc ký kết các văn kiện hợp tác làm cơ sở quan trọng cho việc đẩy mạnh hợp tác thiết thực cụ thể trong thời gian tới.

 

TH. Quang Ảnh