banner
Lãnh đạo Trường Bồi dưỡng cán bộ tài chính tiếp TS. Shinji Takaguchi, Vụ trưởng Vụ Các vấn đề phát triển, Bộ Tài chính Nhật Bản

06/07/2018 11:48 AM

 

 

Bên lề Hội thảo “Chính sách tài khóa ứng phó biến đổi khí hậu và Vai trò của Bộ Tài chính”, tại Trường Bồi dưỡng cán bộ Tài chính, PGS. TS Đỗ Đức Minh, Phó Giám đốc phụ trách Trường BDCB Tài chính đã tiếp Ông Shinji Takaguchi, Vụ trưởng Vụ Các vấn đề phát triển, Bộ Tài chính Nhật Bản. Cũng tiếp với Phó Giám đốc phụ trách Đỗ Đức Minh có đại diện các Phòng, Khoa có liên quan của Trường.

Tại buổi tiếp, Phó Giám đốc Đỗ Đức Minh cảm ơn những đóng góp của Bộ Tài chính Nhật Bản đối với Bộ Tài chính Việt Nam nói chung và Trường BDCB tài chính nói riêng trong một số hoạt động liên quan đến công tác đào tạo bồi dưỡng nhằm góp phần nâng cao trình độ, năng lực cán bộ công chức tài chính. Đặc biệt, Ông Minh ghi nhận những đóng góp của Bộ Tài chính Nhật Bản và cá nhân Ông Shnji Takaguchi trong việc hỗ trợ tổ chức Hội thảo “Chính sách tài khóa ứng phó biến đổi khí hậu và Vai trò của Bộ Tài  chính” do Trường BDCB tài chính chủ trì được tổ chức vào ngày 23/11/2010 vừa qua. Nhân đây, Phó GĐ Đỗ Đức Minh mong muốn tiếp tục nhận được sự ủng hộ của cá nhân Ông Shinji và Bộ Tài chính Nhật Bản cho Bộ Tài chính Việt Nam và Trường BDCB tài chính thông qua việc thiết lập quan hệ chính thức giữa Trường BDCB tài chính và đối tác phía Nhật Bản.

Đáp lại những đánh giá tích cực của phía Việt Nam và đề xuất của Trường BDCB tài chính về việc thiết lập quan hệ với đối tác phía Nhật Bản, Ông Shinji hứa  sẵn sàng hỗ trợ Trường BDCB tài chính trong thời gian tới và sẽ kết nối với Viện Nghiên cứu chính sách, Bộ Tài chính Nhật Bản và tạo điều kiện thiết lập quan hệ hợp tác chính thức với Trường BDCB tài chính thông qua các hoạt động đào tạo bồi dưỡng./.

 

BBT