banner
Khai giảng 02 khóa bồi dưỡng tại Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào

06/07/2018 10:37 AM

Hình 1.  PGS.TS Hoàng Trần Hậu và đại diện Học viện KTTC Đông Khăm Xạng

 

Hằng năm, Bộ Tài chính Việt Nam và Lào luôn có nhiều chương trình hợp tác nhằm thúc đẩy quan hệ giữa hai Bộ, hai nước và tăng cường công tác nâng cao năng lực của công chức viên chức Bộ Tài chính Lào. Trong đó chủ yếu là phía Bộ Tài chính Việt Nam hỗ trợ phía bạn trong việc nâng cao chất lượng đội ngũ công chức viên chức ngành tài chính, hỗ trợ đầu tư xây dựng cơ sở vật chất và ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý điều hành tài chính của phía bạn. Trên cơ sở kế hoạch được Bộ Tài chính giao, Trường Bồi dưỡng cán bộ tài chính liên tục phối hợp chặt chẽ với Vụ Hợp tác quốc tế và Học viện Kinh tế Tài chính Đông Khăm Xạng của phía bạn xây dựng các chương trình bồi dưỡng kỹ năng và kiến thức chuyên sâu. Mỗi năm phấn đấu tổ chức được từ 02 – 03 lớp bồi dưỡng chuyên ngành về tài chính tập trung vào các đối tượng là công chức Bộ Tài chính và cán bộ tài chính địa phương tại Lào. Các chương trình hợp tác và các lớp bồi dưỡng đều diễn ra với số lượng học viên đông, kết quả được lãnh đạo Bộ Tài chính hai nước hết sức hoan nghênh.

 

Hình 2. PGS.TS Hoàng Trần Hậu phát biểu khai giảng khóa học 

Năm 2017, Trường Bồi dưỡng tiếp tục tổ chức cho phía bạn 02 lớp về Bồi dưỡng Kỹ năng lãnh đạo cấp Phòng và Bồi dưỡng kiến thức quản lý tài chính kế toán. Hai lớp diễn ra đồng thời tại Học viện Kinh tế Tài chính Đông Khăm Xạng từ ngày 18/9 đến ngày 22/9/2017. Tham dự chương trình khai giảng, về phía Bộ Tài chính Lào có Ngài SiLa Viêng Keo – Thứ trưởng Bộ Tài chính Lào, Giám đốc Học viện Kinh tế Tài chính Lào; Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ Hợp tác quốc tế và Văn phòng Bộ Tài chính Lào; Về phía đoàn chuyên gia Trường BDCB tài chính Việt Nam có PGS.TS Hoàng Trần Hậu – Giám đốc Trường BDCB tài chính; đại diện Phòng Hợp tác quốc tế và hai chuyên gia, giảng viên tham gia giảng dạy khóa học.

Hình 3. Toàn cảnh chương trình khai giảng 

Phát biểu tại chương trình khai giảng, cả phía Bộ Tài chính Lào và Trường BDCB tài chính đều nhất trí nhận thấy quan hệ hợp tác sâu rộng giữa Bộ Tài chính hai nước, sự hiệu quả trong các chương trình hợp tác. Khẳng định các khóa bồi dưỡng do Trường tổ chức đã có tác dụng tích cực trong nâng cao năng lực, kỹ năng và trình độ cho một bộ phận đội ngũ công chức viên chức thuộc Bộ Tài chính Lào. Qua đó cho thấy sự tích cực và hiệu quả trong quan hệ hợp tác giữa Trường và Học viện Kinh tế Tài chính Đông Khăm Xạng nói riêng và giữa Bộ Tài chính hai nước nói chung.,

 

TH. Quang Anh