banner
Bồi dưỡng Quản lý đào tạo tại Pháp

06/07/2018 10:35 AM

Tham dự khóa học là các cán bộ công chức đang giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý đào tạo cấp cao các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Tài chính như Trường BDCB tài chính, Vụ Pháp chế, Vụ Tổ chức cán bộ, Đại học Tài chính – Kế toán, Trường Đại học Tài chính Quản trị Kinh doanh… Đây là các cán bộ giữ vai trò quan trọng trong trực tiếp quản lý đào tạo, điều hành các cơ sở đào tạo bồi dưỡng, xây dựng chiến lược, chính sách về đào tạo bồi dưỡng của ngành tài chính.

Khóa học được Trường Bồi dưỡng cán bộ tài chính và Hiệp hội Khoa học và Chuyên gia Việt Nam tại Pháp (AVSE) đồng chủ trì tổ chức; đây là một đơn vị về khoa học và đào tạo bồi dưỡng có uy tín tại Pháp và tập hợp đông đảo lực lượng người Việt Nam tại Châu Âu tham gia. Chương trình khóa học đã được Trường và Hiệp hội bàn thảo xây dựng từ giữa năm 2015 dựa trên cơ sở yêu cầu thực tiễn của công tác đào tạo bồi dưỡng ngành tài chính nước ta hiện nay, đồng thời phải đảm bảo mang tính chiến lược và dành cho đối tượng là lãnh đạo cấp Trường Đại học, cấp Vụ, Cục trở lên. Chính vì vậy khi khóa học kết thúc, đa phần các đồng chí học viên đánh giá rất cao tính thiết thực và hiệu quả của chương trình học. Bên cạnh 06 chuyên đề được thiết kế dành riêng cho đối tượng học viên Việt Nam, do chính các chuyên gia quản lý đào tạo đầu ngành tại Pháp trực tiếp giảng dạy và trao đổi; đoàn học tập còn có cơ hội tiếp cận với các phương pháp, kỹ thuật quản lý và xây dựng kế hoạch đào tạo hiện đại tại nước sở tại, thông qua chương trình làm việc thực tế với Viện quản lý công và phát triển kinh tế - Bộ Kinh tế, Tài chính Pháp.

Thông qua quá trình học tập, đoàn đã học hỏi nhiều kinh nghiệm của nước bạn và một số nước Châu Âu về công tác quản lý đào tạo và bồi dưỡng; khả năng áp dụng đối với Việt Nam nói chung và hệ thống các cơ sở đào tạo bồi dưỡng trong ngành tài chính nói riêng. 

 

TH. Quang Anh