banner
Bồi dưỡng kiến thức Quản lý chi tiêu công tại Thượng Hải

06/07/2018 10:31 AM

 

Hình 1. Viện trưởng AFDI  Bành Nhuận Trung chủ trì chương trình khai giảng

 

Tại Việt Nam hiện nay, hầu hết nhận định đều cho rằng nguồn thu ngân sách nhà nước đang gặp nhiều khó khăn, trong khi chi tiêu công lại tăng đều theo từng năm khiến thâm hụt ngân sách của nước ta ngày càng lớn. Trong nhiều năm, chi tiêu công được coi là một trong những động lực quan trọng để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế Việt Nam. Tuy nhiên hiệu quả của rất nhiều dự án sử dụng ngân sách nhà nước lại không đạt được như mong muốn; trong bối cảnh nguồn thu không bền vững và có dấu hiệu suy giảm trong khi chi tiêu công vẫn liên tục tăng trong những năm gần đây. Vấn đề đặt ra hiện nay là việc xem xét cắt giảm chi tiêu công, huy động nguồn lực xã hội bổ sung và thắt chặt quản lý chi tiêu công nhằm đạt hiệu quả cao nhất.

Bộ Tài chính là một trong những đơn vị quan trọng nhất trong việc phân bổ nguồn lực ngân sách nhà nước, và quản lý chi tiêu công bằng nguồn ngân sách nhà nước và vay nợ nước ngoài. Chính vì vậy, việc nâng cao năng lực quản lý chi tiêu công cho đội ngũ công chức Bộ Tài chính đặc biệt là các đơn vị như: Vụ Ngân sách nhà nước, Vụ Tài chính hành chính sự nghiệp, Kho bạc Nhà nước… có ý nghĩa hết sức quan trọng.

Hình 2. Đoàn học viên tặng quà lưu niệm cho Viện AFDI 

Năm bắt được yêu cầu thực tiễn đó, trong khuôn khổ hợp tác giữa Trường BDCB tài chính và Viện AFDI (Bộ Tài chính Trung Quốc) đã phối xây dựng chương trình và tổ chức khóa bồi dưỡng ngắn ngày tại Thượng Hải cho 17 công chức, viên chức Bộ Tài chính Việt Nam về năng cao năng lực quản lý chi tiêu công.

Khóa học có sự tham gia giảng dạy của các chuyên gia cao cấp, chuyên gia đầu ngành của Trung Quốc và Thượng Hải; các chuyên gia và học viên Việt Nam sẽ tập trung trao đổi kinh nghiệm, làm rõ những vấn đề mà quản lý chi tiêu công ở Trung Quốc và Việt Nam hiện nay đều đang gặp phải; bên cạnh những kinh nghiệm thực tiễn của phía bạn, đoàn học viên Việt Nam cũng tích cực trao đổi nhằm tìm kiếm những giải pháp hữu hiệu nhằm tăng cường công tác quản lý chi tiêu công ở cả cấp độ tổ chức thực hiện và xây dựng chính sách quản lý. Đây là cách làm việc, trao đổi hiệu quả tại các khóa bồi dưỡng ngắn hạn do Trường BDCB tài chính tổ chức ở nước ngoài với mục đích cao nhất là nâng cao năng lực thực thi và nhận thức, xây dựng chính sách cho đội ngũ công chức, viên chức Bộ Tài chính trên cơ sở học tập kinh nghiệm của nước bạn và dựa trên những thực tiễn tại Việt Nam.

Hình 3. Khóa học bắt đầu ngay sau khi kết thúc khai giảng 

Khóa Bồi dưỡng kiến thức Quản lý chi tiêu công bao gồm 05 chuyên đề:

- Chuyên đề: Giới thiệu hệ thống quản lý chi tiêu công của Trung Quốc;

- Chuyên đề: Phương pháp phân bổ và đánh giá hiệu quả chi tiêu công;

- Chuyên đề: Chiến lược quản lý ngân sách trung, dài hạn;

- Chuyên đề: Các công cụ quản lý và giám sát chi tiêu công hiệu quả;

- Chuyên đề: Lập báo cáo chi tiêu công.

 

TH. Quang Anh