banner
Chiêu sinh khóa học "Bồi dưỡng ngạch kế toán viên và kế toán viên chính"

05/07/2018 03:11 PM

 

Thực hiện Thông tư số 09/2010/TT-BNV ngày 11/9/2010 của Bộ Nội vụ về ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch công chức chuyên ngành kế toán, thuế, hải quan, dự trữ, Bộ Tài chính đã ban hành Quyết định số 1578/QĐ-BTC ngày 3/7/2013 phê duyệt chương trình bồi dưỡng ngạch kế toán viên và Quyết định số 1579/QĐ-BTC ngày 3/7/2013 phê duyệt chương trình bồi dưỡng kế toán viên chính và giao cho Trường Bồi dưỡng cán bộ tài chính tổ chức thực hiện. Chứng chỉ của Trường cấp là một trong những căn cứ để được dự thi nâng ngạch hoặc được học chương trình theo tiêu chuẩn ngạch cao hơn liền kề.

Trường BDCB tài chính - Bộ Tài chính xin trân trọng giới thiệu Quý đơn vị nội dung và chương trình bồi dưỡng ngạch kế toán viên, kế toán viên chính như sau:

1.     Khóa bồi dưỡng ngạch kế toán viên (mã số 06.31)

a) Thời gian: 8 tuần tương đương 320 tiết, bao gồm thời gian học lý thuyết, thảo luận, bài tập, đi thực tế, kiểm tra và viết báo cáo thu hoạch.

b) Đối tượng:

- Công chức, viên chức thực hiện chức năng quản lý về công tác kế toán trong các cơ quan Nhà nước, đơn vị sự nghiệp, tổ chức có sử dụng kinh phí ngân sách Nhà nước, có bằng tốt nghiệp đại học, cao đẳng, trung cấp kế toán trở lên.

- Các đối tượng khác có nhu cầu.

2.     Khóa bồi dưỡng ngạch kế toán viên chính (mã số 06.30)

a) Thời gian: 6 tuần tương đương 240 tiết, bao gồm thời gian học lý thuyết, thảo luận, bài tập, đi thực tế, kiểm tra và viết báo cáo thu hoạch.

b) Đối tượng:

- Công chức, viên chức thực hiện chức năng quản lý về công tác kế toán trong các cơ quan Nhà nước, đơn vị sự nghiệp, tổ chức có sử dụng kinh phí ngân sách Nhà nước; đang hưởng lương ngạch kế toán viên chính hoặc đã có chứng chỉ bồi dưỡng ngạch kế toán viên.

- Các đối tượng khác có nhu cầu.

3.     Thời gian và địa điểm mở lớp

a) Thời gian:

+ Trong giờ hành chính:          Buổi sáng: từ 8h00 đến 11h30; Buổi chiều: từ 13h30 đến 16h30

+ Ngoài giờ hành chính:          Thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần: Từ 17h30-21h (Thứ 7 học theo yêu cầu).

b) Địa điểm: Tại cơ sở của Trường hoặc thỏa thuận với các đơn vị đăng cai mở lớp.

4.     Kinh phí: Theo quy định của Trường BDCB tài chính.

Hiện nay, từ tháng 8/2013 Trường đang chiêu sinh tổ chức mở lớp cho các đơn vị và cá nhân có nhu cầu.

Mọi chi tiết có liên quan, xin liên hệ với: Trung tâm phát triển đào tạo và tư vấn tài chính - Trường BDCB tài chính.

Phía Bắc: số 4 Ngõ Hàng Chuối I - Hà Nội; (Chị Linh 04.39720094).