banner
Thông báo về Khóa học "Phát triển kỹ năng mềm trong quản lý dự án"

05/07/2018 03:04 PM

Phát triển kỹ năng mềm trong quản lý Dự án

 

Một cơ sở đào tạo bồi dưỡng chuyên nghiệp với các chương trình đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn, đa dạng, chuyên sâu gắn liền với thực tiễn quản lý kinh tế tài chính của đất nước và xu thế toàn cầu hóa, Trường Bồi dưỡng cán bộ tài chính đã tạo dựng được uy tín đào tạo bồi dưỡng trong ngành Tài chính và trên phạm vi cả nước.

Trong thời gian qua, Trường Bồi dưỡng cán bộ tài chính đã tổ chức thành công chương trình đào tạo “Kỹ năng mềm cho phát triển bản thân” cho một số các cơ quan quản lý hành chính nhà nước và các dự án ODA của một số bộ, ngành ở Trung ương và địa phương với hình thức vừa học tập vừa kết hợp thăm quan, dã ngoại.

 

Trong năm 2011, chúng tôi có kế hoạch tổ chức một khóa học về “Phát triển kỹ năng mềm trong quản lý Dự án” tại Việt Nam và Hàn Quốcdự kiến khóa thứ nhất trong thời gian từ ngày 17/03 đến 25/03/2011. Khóa học này được thiết kế phù hợp cho cán bộ quản lý đang làm việc trong các cơ quan quản lý nhà nước và các Dự án mong muốn trang bị và củng cố những kiến thức và kỹ năng cần thiết để phục vụ tốt hơn cho công việc chuyên môn của mình. Đặc biệt, khóa học sẽ do những chuyên gia có uy tín và nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực quản lý nhà nước và trong các Dự án của Việt Nam và Hàn Quốc trực tiếp tham gia giảng dạy. Ngoài ra, thông qua khóa học này, sẽ tăng cường các giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm quản lý giữa học viên của Việt Nam với các Dự án và đối tác Hàn Quốc.

Bên cạnh đó, chúng tôi còn thiết kế nhiều khóa học khác nhau trên nhu cầu của khách hàng cũng như tổ chức các đoàn ra một cách hiệu quả và chi phí hợp lý. Rất mong các cá nhân và tổ chức quan tâm và đăng ký.

Mọi thông tin liên hệ: Phòng Hợp tác quốc tế, Trường BDCB tài chính, Đ/c: số 4, ngõ I, Hàng Chuối, Hà Nội; Tel:04.39725428; Fax: 04.39716638 ; E.mail: icd-ift@mof.gov.vn

 

Phòng Hợp tác quốc tế