banner
Nâng cao năng lực hoạch định chính sách cho cán bộ ngành Tài chính trong điều kiện cách mạng 4.0

24/05/2023 12:11 PM

“Cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư mở ra nhiều cơ hội, đồng thời cũng đặt ra nhiều thách thức đối với mỗi quốc gia, tổ chức và cá nhân; đã và đang tác động ngày càng mạnh mẽ đến tất cả các lĩnh vực của đời sống kinh tế, xã hội đất nước” - Thứ trưởng Võ Thành Hưng phát biểu và nhấn mạnh như vậy tại lễ khai giảng khóa “Bồi dưỡng nâng cao năng lực hoạch định chính sách trong điều kiện cách mạng công nghiệp 4.0”, do Trường Bồi dưỡng cán bộ Tài chính tổ chức.

Chiều 7/12, tại trụ sở Bộ Tài chính, Trường Bồi dưỡng cán bộ Tài chính (Bộ Tài chính) tổ chức khai giảng khóa Bồi dưỡng nâng cao năng lực hoạch định chính sách trong điều kiện cách mạng công nghiệp 4.0.

Dự lễ khai giảng có Thứ trưởng Bộ Tài chính Võ Thành Hưng; Thượng tướng, PGS.TS Nguyễn Văn Thành - Phó Chủ tịch chuyên trách Hội đồng Lý luận Trung ương, nguyên Thứ trưởng Bộ Công an.

Nâng cao năng lực hoạch định chính sách cho cán bộ ngành Tài chính trong điều kiện cách mạng 4.0
Thứ trưởng Bộ Tài chính Võ Thành Hưng phát biểu tại lễ khai giảng. Ảnh: TN

 

Phát biểu tại lễ khai giảng, Thứ trưởng Võ Thành Hưng cho rằng, việc chủ động, tích cực tham gia cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 là yêu cầu tất yếu khách quan; là nhiệm vụ có ý nghĩa chiến lược đặc biệt quan trọng, vừa cấp bách vừa lâu dài của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội, gắn chặt với quá trình hội nhập quốc tế sâu rộng. Đồng thời, nhận thức đầy đủ, đúng đắn về nội hàm, bản chất của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 để quyết tâm đổi mới tư duy và hành động, coi đó là giải pháp đột phá với bước đi và lộ trình phù hợp, là cơ hội để Việt Nam bứt phá mạnh mẽ hơn nữa trong những năm tiếp theo.

Bên cạnh đó, tình hình thế giới, khu vực có nhiều yếu tố khách quan có tác động lớn đến lợi ích của mỗi quốc gia - dân tộc và Việt Nam không phải là một ngoại lệ. Dự báo trong thời gian tới, thế giới tiếp tục có nhiều biến động phức tạp, nhanh chóng và khó lường như: Tình hình dịch bệnh, lạm phát leo thang, xu hướng tăng lãi suất của các ngân hàng trung ương, những xung đột ở khu vực, cạnh tranh địa chính trị giữa các cường quốc cũng tác động trực tiếp và gián tiếp tới việc hoạch định chính sách phát triển kinh tế - xã hội nói chung và chính sách tài chính - ngân sách nhà nước (NSNN) nói riêng.

Nâng cao năng lực hoạch định chính sách cho cán bộ ngành Tài chính trong điều kiện cách mạng 4.0

Thứ trưởng Võ Thành Hưng chụp ảnh lưu niệm cùng giảng viên, học viên tại lễ khai giảng. Ảnh: TN

Trong nước, cùng với những chủ trương, chính sách đúng đắn của Đảng và Nhà nước về xây dựng kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, chủ động và tích cực hội nhập kinh tế quốc tế, kinh tế vĩ mô tiếp tục duy trì ổn định, lạm phát trong tầm kiểm soát, các cân đối lớn được đảm bảo; chính sách tiền tệ, tài khóa được điều hành chủ động, linh hoạt và hiệu quả.

Môi trường đầu tư kinh doanh được cải thiện tích cực, góp phần phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, tạo sự tin tưởng, ủng hộ của nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp…

Lớp học Bồi dưỡng nâng cao năng lực hoạch định chính sách trong điều kiện cách mạng công nghiệp 4.0 gồm 2 ngày với 3 chuyên đề do các chuyên gia đầu ngành, có nhiều kinh nghiệm trong lãnh đạo quản lý, xây dựng và hoạch định chính sách của Đảng, Nhà nước và tổ chức quốc tế có uy tín tham gia biên soạn và trực tiếp giảng dạy.

Bên cạnh những thuận lợi đó còn có các khó khăn như tốc độ giải ngân vốn đầu tư công còn chậm, đầu tư nước ngoài giảm so với cùng kỳ năm trước…

Với chức năng và nhiệm vụ của mình, Bộ Tài chính đã tích cực chủ động tham mưu cho Đảng, Quốc hội và Chính phủ không ngừng hoàn thiện hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật về tài chính.

Đồng thời, huy động, phân phối, quản lý và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực tài chính, đáp ứng yêu cầu và mục tiệu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước; từng bước cơ cấu lại thu - chi NSNN; cân đối giữa tích lũy và tiêu dùng, triệt để tiết kiệm, chống lãng phí, sử dụng hiệu quả vốn đầu tư công, đầu tư hợp lý cho con người và giải quyết tốt các vấn đề an sinh xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh. Siết chặt kỷ luật, kỷ cương tài chính đi đôi với việc đẩy mạnh cải cách hành chính, hiện đại hóa và tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát tài chính; giảm mạnh và kiểm soát chặt chẽ bội chi NSNN, nợ công, nợ nước ngoài của quốc gia; khống chế và kiểm soát lạm phát, bảo đảm ổn định kinh tế vĩ mô và an ninh tài chính quốc gia.

Trong điều kiện đó, việc hoạch định và xây dựng chính sách phải đi trước một bước để đảm bảo có thể bắt kịp và dự báo được trước những thuận lợi, khó khăn, thách thức trong giai đoạn hiện nay và những năm tiếp theo. Với mục tiêu này, Lãnh đạo Bộ Tài chính đã chỉ đạo Vụ Tổ chức cán bộ, Trường Bồi dưỡng cán bộ tài chính và các đơn vị liên quan xây dựng chương trình và tổ chức thực hiện lớp Bồi dưỡng nâng cao năng lực hoạch định chính sách trong điều kiện cách mạng công nghiệp 4.0.

Thứ trưởng Võ Thành Hưng tin rằng, sau 2 ngày học tập, thông qua kinh nghiệm của các chuyên gia, các học viên sẽ có cơ sở để tham khảo nhằm củng cố những vấn đề lý luận chung và rèn luyện kỹ năng giải quyết những vấn đề thực tiễn trong công tác, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ của Bộ Tài chính nói riêng, công cuộc đổi mới của đất nước nói chung./.

Theo: TBTC