banner
Trường Bồi dưỡng cán bộ tài chính học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

24/05/2023 12:02 PM

Ngày 6/10/2022, Chi bộ Trường Bồi dưỡng cán bộ tài chính tổ chức sinh hoạt chuyên đề theo hình thức trực tiếp và trực tuyến với chủ đề "nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh".

Tham dự buổi sinh hoạt chuyên đề có đồng chí Đỗ Văn Trường - Bí thư Chi bộ, Giám đốc Trường Bồi dưỡng cán bộ tài chính; đồng chí Nhữ Trọng Bách - Phó Bí thư, Phó Giám đốc Trường Bồi dưỡng cán bộ tài chính, cùng các đảng viên tại nhà trường và điểm cầu Trung tâm đào tạo bồi dưỡng cán bộ tài chính miền Trung.

Chi bộ Trường Bồi dưỡng cán bộ tài chính sinh hoạt chuyên đề
Chi bộ Trường Bồi dưỡng cán bộ tài chính sinh hoạt chuyên đề. Ảnh: Đức Minh

Các đảng viên tham dự đã nghe GS. TS Hoàng Chi Bảo - nguyên Ủy viên Hội đồng Lý luận Trung ương, Chủ tịch Hội đồng Khoa học Viện Khoa học nghiên cứu nhân tài - nhân lực, trình bày chuyên đề về học tinh thần tự học, sáng tạo, mở rộng tư duy, thay đổi cung cách làm việc của người cán bộ, ý thức đúng đắn về trách nhiệm của mình trên mọi cương vị, vị trí công tác; và kể những mẩu chuyện về Bác Hồ, về sự kiện của Đảng Cộng sản Việt Nam đã và đang diễn ra.

Thông qua buổi sinh hoạt chuyên đề, các đảng viên của Chi bộ Trường Bồi dưỡng cán bộ tài chính hiểu sâu sắc hơn về ý nghĩa, giá trị quan trọng của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đối với công tác xây dựng và chỉnh đốn Đảng.

Đồng thời, thông qua buổi sinh hoạt chuyên đề, các đảng viên của nhà trường ôn lại, ngẫm nghĩ, hiểu sâu sắc hơn những lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh và qua đó mỗi người tự nhìn nhận lại chính mình, nhằm phát huy những ưu điểm, khắc phục những hạn chế, vươn lên xứng đáng là công bộc của nhân dân như Chủ tịch Hồ Chí Minh từng căn dặn.

Đồng chí Đỗ Văn Trường cho biết, trước đó, chi bộ nhà trường cũng đã tổ chức sinh hoạt chuyên đề phổ biến, quán triệt nội dung cuốn sách “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng./.

Theo: TBTC