banner
Thông báo tổ chức lớp Cập nhật kiến thức hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế cho nhân viên đại lý thuế và người đăng ký hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế năm 2021.

10/01/2022 11:16 PM

Trường Bồi dưỡng cán bộ tài chính, Bộ Tài chính thông báo tổ chức lớp Cập nhật kiến thức hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế cho nhân viên đại lý thuế và người đăng ký hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế năm 2021.

Ngày 26/01/2021, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 10/2021/TT-BTC hướng dẫn quản lý hành nghề làm dịch vụ thủ tục về thuế. Tại Điểm b Khoản 2 Điều 21 Thông tư 10/2021/TT-BTC, Trường Bồi dưỡng cán bộ tài chính là đơn vị được giao tổ chức lớp.

Để nhân viên đại lý thuế, người đăng ký hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế đủ tiêu chuẩn hành nghề dịch vụ thủ tục về thuế trong năm 2022 theo quy định tại Thông tư số 10/2021/TT-BTC, Trường Bồi dưỡng Cán bộ Tài chính tổ chức lớp cập nhật kiến thức cho nhân viên đại lý thuế và người đăng ký hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế năm 2021.

- Thời gian: Từ ngày 27 - 29/12/2021. Khai giảng 8h30 ngày 27/12/2021.

- Đối tượng: Nhân viên đại lý thuế, người đăng ký hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế

- Nội dung chương trình: Theo Quyết định số 812/QĐ-TCT ngày 11/6/2021 của Tổng cục Thuế.

- Hình thức học: Trực tuyến trên ứng dụng Microsoft Teams.

- Học phí: 1.500.000 đồng/học viên.

Thông tin chi tiết xin liên hệ Phòng Quản lý Đào tạo và Khoa học – Trường Bồi dưỡng Cán bộ Tài chính theo số điện thoại cố định: 024.3232 1669, hoặc Bà Nguyễn Thị Nhung, số di động: 0945.699.009, địa chỉ email: nhungcamly@gmail.com./.

Quyết định cấp chứng nhận cho học viên.pdf