banner
Lịch công tác tuần số 26/2020 từ 29/06 đến 07/07/2020

27/06/2020 09:14 AM

 LỊCH CÔNG TÁC TUẦN SỐ 26/2020 TỪ 29/6 ĐẾN 03/7/2020

Ngày, tháng

Địa điểm

Thời
gian

Nội dung công việc

Thành phần

Chủ trì

Chuẩn bị
nội dung

C/bị
CSVC

Thứ 2,
29/6

Tp Hồ Chí Minh

8h00

Khai giảng lớp Bồi dưỡng kỹ năng lãnh đạo cấp Phòng

Đại biểu và Học viên

Đại diện BGĐ

Trường NVKB

TT PTĐT

TT PTĐT

Thứ 3,
30/6

Phòng họp tầng 2

14h30

Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2020

Đại biểu và toàn thể CCVC VP Trường, TT PTĐT; Trực tuyến với TT MN và MT

Đ.c Đỗ Văn Trường

Giám đốc

P.TCHC

P.TCHC

Thứ 4, 01/7

Thứ 5, 02/7

Hà Nội

17h00

Khai giảng lớp Bồi dưỡng ngạch Kế toán viên chính

Đại biểu và Học viên

Đại diện Ban Giám đốc

TT PTĐT

TT PTĐT

Thứ 6, 03/7

343 Đội Cấn

8h30

Khai giảng 04 lớp Bồi dưỡng Tiếng Anh chuyên ngành

Đại biểu và Học viên

Đại diện Ban Giám đốc

P.HTQT

P.TCHC

Lào Cai

8h30

Khai giảng lớp Bồi dưỡng ngạch Chuyên viên chính (trực tuyến)

Đại biểu và Học viên

Đại diện Ban Giám đốc

TT PTĐT

TT PTĐT

Thứ 7, 04/7

Đà Nẵng

8h30

Khai giảng lớp Bồi dưỡng ngạch Kế toán viên

Đại biểu và Học viên

Đại diện Ban Giám đốc

TT MT

TT MT

Toàn thể CCVC có mặt sớm, chậm nhất 14h15 ngày 30/6/2020 tại Phòng họp tầng 2 để dự Hội nghị sơ kết.