banner
Lịch công tác tuần số 21/2020 từ ngày 25/05 đến 30/05/2020

24/05/2020 05:00 PM

 LỊCH CÔNG TÁC TUẦN SỐ 21/2020 TỪ 25/5 ĐẾN 30/5/2020

Ngày, tháng

Địa điểm

Thời
gian

Nội dung công việc

Thành phần

Chủ trì

Chuẩn bị
nội dung

C/bị
CSVC

Thứ 2,
25/5

Thanh Hóa

8h00

Khai giảng 02 lớp Bồi dưỡng Kỹ năng lãnh đạo cấp Phòng

Đại biểu và Học viên

Lãnh đạo TT PTĐT

TT PTĐT

TT PTĐT

Thứ 3,
26/5

343 Đội Cấn

8h30

Khai giảng lớp Bồi dưỡng ngạch Chuyên viên chính 20.02 (trực tuyến)

Đại biểu và Học viên

Đại diện BGĐ

K.QLNN

P.TCHC, Tổ HTTX

Phòng họp tầng 2

14h00

Họp Tổ triển khai phương án đào tạo chuyên ngành (trực tuyến với thành viên tổ TT miền Trung và miền Nam)

Theo Quyết định

Đ.c Nguyễn Xuân Thắng

Tổ trưởng

Tổ triển khai

P.TCHC

Hà Nội

17h30

Khai giảng 02 lớp Bồi dưỡng ngạch Kế toán viên tại Hà Nội, Nam Định (trực tuyến)

Đại biểu và Học viên

Lãnh đạo TT PTĐT

TT PTĐT

TT PTĐT

Thứ 4, 27/5

343 Đội Cấn

18h00

Khai giảng lớp Trung cấp lý luận chính trị - Hành chính

Đại biểu và Học viên

Đại diện BGĐ

BĐH

P.TCHC

Thứ 5, 28/5

             

Thứ 6,
29/5

28 Trần Hưng Đạo

8h00

Hội nghị trực tuyến về công tác đào tạo, bồi dưỡng

Đại biểu theo

 giấy mời

Lãnh đạo

 Bộ Tài chính

Vụ TCCB, Trường BDCBTC

Cục KHTC

Phòng họp tầng 7, Đội Cấn

15h00

Hội nghị trù bị Đại hội Chi bộ

Toàn thể đảng viên

Đ/c Nguyễn Việt Cường

Phó Bí thư

Cấp ủy

P.TCHC

Thứ 7, 30/5

Hội trường tầng 7

8h00

Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025

Toàn thể đảng viên và Đại biểu

Chi bộ

Chi bộ

P.TCHC