banner
Lịch công tác tuần số 20/2020 từ 18/05 đến 22/05/2020

17/05/2020 12:19 PM

      BỘ TÀI CHÍNH

       

TRƯỜNG BỒI DƯỠNG CÁN BỘ TÀI CHÍNH

       
               

 LỊCH CÔNG TÁC TUẦN SỐ 20/2020 TỪ 18/5 ĐẾN 22/5/2020

Ngày, tháng

Địa điểm

Thời
gian

Nội dung công việc

Thành phần

Chủ trì

Chuẩn bị
nội dung

C/bị
CSVC

Thứ 2,
18/5

Phòng họp tầng 2

8h30

Họp Chi bộ tháng 5 và Góp ý văn kiện Đại hội Chi bộ

Toàn thể Đảng viên (trực tuyến với Miền Trung)

Đ.c Nguyễn Kim Anh

Chi ủy viên

Cấp ủy

P.TCHC

Hà Nội – Lạng Sơn

8h00 – 8h30

Khai giảng 02 lớp Bồi dưỡng ngạch Kế toán viên (01 lớp trực tuyến: 8h00; 01 lớp trực tiếp: 8h30)

Đại biểu và Học viên

Đại diện BGĐ, Lãnh đạo Khoa BDCN

K.BDCN

K.BDCN, Tổ ĐTTX

343 Đội Cấn

16h30

Khai giảng 02 lớp Bồi dưỡng lãnh đạo cấp Vụ và tương đương

Đại biểu và Học viên

Đại diện BGĐ

K.LĐQL

P.TCHC

Thứ 3,
19/5

Phòng họp tầng 2

9h00

Họp Chi đoàn thanh niên

Toàn thể đoàn viên

Đ.c Trương Quang Ảnh

Bí thư chi đoàn

BCH Chi đoàn

P.TCHC

Thứ 4, 20/5

Thứ 5, 21/5

Phòng họp tầng 2

14h00

Họp Hội đồng tuyển sinh lớp Trung cấp Lý luận chính trị

Theo Quyết định

Chủ tịch HĐ

BĐH

P.TCHC

Thứ 6, 22/5

Hội trường tầng 7

8h30

Họp góp ý Quy chế chi tiêu nội bộ

BGĐ, Trưởng, Phó các đơn vị (trực tuyến với Trưởng, phó các Trung tâm Miền Trung và Miền Nam)

Đ.c Đỗ Văn Trường

Giám đốc

P.TCKT

P.TCHC

Phòng họp tầng 2

14h00

Họp Tổ công tác triển khai phương án bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng chuyên ngành (trực tuyến với thành viên của Tổ tại Miền Trung và Miền Nam)

Theo Quyết định

Đ.c Nguyễn Xuân Thắng

Tổ trưởng

Tổ công tác

P.TCHC

Thứ 7, 23/5

             

Lạng Sơn

8h00 – 8h30

Khai giảng 02 lớp Bồi dưỡng ngạch Kế toán viên

Đại biểu và Học viên

Lãnh đạo Khoa BDCN

K.BDCN

K.BDCN