banner
Khai giảng lớp Bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý lãnh đạo cấp phòng theo hình thức trực tuyến đầu tiên năm 2020

06/04/2020 03:58 PM

Triển khai Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức ngành Tài chính năm 2020, sáng ngày 06/04/2020, Trường Bồi dưỡng cán bộ tài chính - Bộ Tài chính long trọng tổ chức khai giảng lớp Bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp phòng cho đội ngũ công chức lãnh đạo và quy hoạch lãnh đạo cấp phòng Thanh tra Bộ Tài chính. Đây là lớp học được triển khai theo hình thức đào tạo trực tuyến đầu tiên kể từ khi Quy chế quản lý hoạt động đào tạo bồi dưỡng trực tuyến đối với công chức, viên chức trong thời gian thực hiện thí điểm của Bộ Tài chính ban hành. Tham dự chương trình khai giảng lớp học có Ông Phạm Xuân Thủy - Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Ông Đỗ Văn Trường - Giám đốc Trường Bồi dưỡng cán bộ tài chính, Ông Trần Huy Trường - Chánh Thanh tra Bộ Tài chính cùng đại diện lãnh đạo các Phòng, Khoa của Trường Bồi dưỡng cán bộ tài chính và 55 học viên là công chức lãnh đạo, quy hoạch lãnh đạo cấp phòng và tương đương của Thanh tra Bộ Tài chính. Lớp học diễn ra từ ngày 06/04-29/04/2020.

Ảnh: Toàn cảnh khai giảng lớp học

Chương trình học được thực hiện theo Quyết định số 1037/QĐ-BNV ngày 26/11/2019 của Bộ Nội vụ về ban hành chương trình bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp phòng, gồm có 9 chuyên đề chính thức và 03 chuyên đề báo cáo gắn với thực tiễn trong lĩnh vực quản lý tài chính công. Tham gia giảng dạy khóa học là những giảng viên có uy tín, kinh nghiệm thực tiễn đến từ Học viện Hành chính Quốc gia, Trường Bồi dưỡng cán bộ tài chính và các giảng viên thỉnh giảng là lãnh đạo cấp Tổng cục/Vụ/Cục và cấp phòng các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Tài chính.

Phát biểu tại buổi khai giảng lớp học Ông Phạm Xuân Thủy - Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ đã đánh giá cao Trường Bồi dưỡng cán bộ tài chính đã kịp thời triển khai các giải pháp khác nhau để tổ chức lớp học trực tuyến cho công chức, viên chức của Bộ Tài chính trong bối cảnh dịch Covid-19 có diễn biến ngày càng phức tạp không chỉ ở Việt Nam mà trên toàn Thế giới. Với việc tổ chức các lớp đào tạo, bồi dưỡng trong giai đoạn này đòi hỏi sự cố gắng, sự thích ứng kịp thời của toàn thể đội ngũ Ban lãnh đạo, giảng viên, viên chức quản lý nhà trường cùng với sự vào cuộc và hỗ trợ tích cực của các đơn vị trong ngành Tài chính. Ông Phạm Xuân Thủy cũng đề nghị các công chức tham dự lớp học nghiêm túc chấp hành nội quy lớp học, chấp hành nghiêm chỉnh quy chế và quy định về quản lý đào tạo Quy chế quản lý hoạt động đào tạo bồi dưỡng trực tuyến đối với công chức, viên chức của Bộ Tài chính trong thời gian thực hiện thí điểm, cùng với nhà Trường và các giảng viên khắc phục khó khăn trong bối cảnh hiện nay. Việc tham gia học tập chương trình này đáp ứng yêu cầu Nghị định 101/2017/NĐ-CP ngày 01/09/2017 của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức đồng thời thực hiện đúng theo Chỉ thị số 28/CT-CP ngày 18/09/2018 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh bồi dưỡng trước khi bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo, quản lý đối với cán bộ, công chức, viên chức.

Nhân dịp này, Ông Đỗ Văn Trường - Giám đốc Trường Bồi dưỡng cán bộ tài chính cảm ơn sự quan tâm của Lãnh đạo Bộ Tài chính, Vụ Tổ chức cán bộ đến công tác đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức của ngành Tài chính. Trong thời gian qua, Vụ Tổ chức cán bộ đã phối hợp rất tích cực với Trường để xây dựng các quy chế về đào tạo, bồi dưỡng và kịp thời triển khai kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cho công chức, viên chức của ngành Tài chính theo kế hoạch của Lãnh đạo Bộ Tài chính giao. Việc triển khai đào tạo, bồi dưỡng trực tuyến là giải pháp trước mắt trong tình hình dịch Covid-19 nhưng cũng là tiền đề để Trường ứng dụng những tiến bộ khoa học công nghệ vào tổ chức đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức, chuyển đổi số trong đào tạo, bồi dưỡng đáp ứng yêu cầu của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0.  Nhà Trường bố trí Tổ công tác hỗ trợ đào tạo từ xa để hỗ trợ về mặt kỹ thuật cho giảng viên, học viên tham gia khóa học một cách thuận lợi, hiệu quả nhất trong quá trình triển khai lớp học.

Ảnh: Ông Trần Huy Trường - Chánh Thanh tra Bộ Tài chính phát biểu

Thay mặt cho Lãnh đạo Thanh tra Bộ Tài chính - đơn vị cử công chức tham dự khóa học, Ông Trần Huy Trường - Chánh Thanh tra cảm ơn sự quan tâm của Vụ Tổ chức cán bộ và Trường Bồi dưỡng cán bộ tài chính đã tổ chức riêng cho đội ngũ công chức của Thanh tra được tham dự lớp học này. Mặc dù đang trong thời gian thực hiện Chỉ thị 16/CT-TTg ngày 31/03/2020  của Thủ tướng Chính phủ về các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19, nhưng các công chức của Thanh tra Bộ được tham gia khóa học bằng hình thức trực tuyến. Đây là những điều kiện thuận lợi để các công chức Thanh tra hoàn thành khóa học trong bối cảnh hiện nay. Lãnh đạo Thanh tra Bộ Tài chính cũng đã quán triệt tới toàn thể công chức tham dự khóa học thực hiện nghiêm chỉnh nội quy, quy định của lớp học, tích cực nghiên cứu các chuyên đề và tăng cường trao đổi với giảng viên, học viên các tình huống trong lãnh đạo, quản lý cấp phòng để từ đó rút ra các bài học thực tiễn hiệu quả áp dụng trong công việc của mỗi vị trí việc làm.

Ngay sau chương trình khai giảng, học viên của lớp học đã học chuyên đề đầu tiên về Tổng quan về năng lực lãnh đạo, quản lý của lãnh đạo cấp phòng do TS. Phạm Phan Dũng -Nguyên Tổng cục trưởng Tổng cục Dự trữ nhà nước giảng dạy. Các học viên đã sôi nổi thảo luận qua hệ thống quản lý học tập Micosoft Office 365 A1.

Thực hiện: Phòng Hợp tác quốc tế