banner
Thị trường chứng khoán vẫn hoạt động bình thường

01/04/2020 04:58 PM

Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước Trần Văn Dũng khẳng định thị trường chứng khoán vẫn hoạt động bình thường; cơ quan quản lý, các sở giao dịch, các đơn vị liên quan đã có phương án chuẩn bị kỹ lưỡng giúp thị trường giao dịch an toàn, thông suốt trong mọi tình huống….

Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, hiện đang xuất hiện luồng thông tin cho rằng thị trường chứng khoán cũng thuộc diện phải tạm ngừng giao dịch để phòng, chống dịch Covid-19, theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị 15 ngày 27/3 và Chỉ thị 16 ngày 31/3. Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước Trần Văn Dũng khẳng định thông tin “đồn thổi” trên là hoàn toàn không chính xác.

0401-ubcknn.jpg

“Đến thời điểm này, chúng tôi chưa có ý tưởng cũng như chưa nhận được chỉ đạo nào về việc tạm ngừng giao dịch thị trường chứng khoán. Lĩnh vực ngân hàng và chứng khoán là hai lĩnh vực thiết yếu của nền kinh tế, vì vậy, thị trường chứng khoán sẽ tiếp tục giao dịch bình thường. Hiện nay, cơ quan quản lý, các sở giao dịch chứng khoán, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam, các công ty chứng khoán và các đơn vị liên quan đã có phương án chuẩn bị kỹ lưỡng để giúp thị trường giao dịch an toàn, thông suốt trong mọi tình huống"- ông Dũng khẳng định.

Trước những diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19 trên thế giới và cả ở Việt Nam, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các Bộ, ngành, địa phương và nhiều cơ quan liên quan đã và đang rất nỗ lực để kiểm soát dịch bệnh, tránh lây lan trên diện rộng. Về phía UBCKNN, ngay sau khi Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị số 15 ngày 27/3 và Chỉ thị số 16 ngày 31/3 yêu cầu chủ động xây dựng kịch bản đảm bảo giao dịch chứng khoán thông suốt trong mọi tình huống, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã có thông báo số 120/TB-UBCK ngày 27/3 và Thông báo số 131/TB-UBCK ngày 31/3 gửi 2 Sở Giao dịch Chứng khoán, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán, Các công ty Quản lý Quỹ, công ty chứng khoán, các thành viên thị trường về việc triển khai hoạt động thị trường chứng khoán trong mùa dịch Covid-19.

Qua nắm bắt cập nhật tình hình thực tiễn của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, hiện các đơn vị liên quan và các công ty chứng khoán cũng đã có sự chủ động, chuẩn bị sẵn sàng các điều kiện về nhân lực, vật lực, nhằm đáp ứng yêu cầu giao dịch trực tuyến của nhà đầu tư đảm bảo thông suốt, an toàn.”- Ông Dũng chia sẻ.

Theo: mof.gov.vn