banner
Khai giảng lớp Bồi dưỡng học thực nghiệm đào tạo trực tuyến cho đội ngũ viên chức nhà Trường

30/03/2020 01:50 PM

Sáng ngày 31/03/2020, Trường Bồi dưỡng cán bộ tài chính tổ chức lớp Bồi dưỡng học thực nghiệm đào tạo trực tuyến. Lớp học được ứng dụng trên Hệ thống quản lý học tập (Microsoft Office 365 A1). Tham dự khai giảng lớp học có Ông Đỗ Văn Trường - Giám đốc Trường, Ông Nguyễn Việt Cường - Phó Giám đốc Trường cùng 63 học viên là lãnh đạo cùng toàn thể đội ngũ viên chức quản lý công tác tại các Phòng, Khoa, Trung tâm. Giảng dạy lớp học gồm 2 giảng viên: Ths. Nguyễn Văn Phong - Phó Trưởng khoa Quản lý hành chính nhà nước và Ths, Nguyễn Thị Thu Hương - Giảng viên Khoa Quản lý hành chính nhà nước. Lớp học được giao cho Phòng Quản lý đào tạo và khoa học phối hợp với Tổ Công tác hỗ trợ đào tạo từ xa chủ trì thực hiện.

Ảnh: Ban Giám đốc Trường phát biểu tại buổi khai giảng lớp học

Phát biểu tại buổi khai giảng lớp học Ông Đỗ Văn Trường đánh giá cao sự nỗ lực của Tổ Công tác hỗ trợ đào tạo từ xa cùng toàn thể đội ngũ viên chức nhà Trường đã nhanh chóng triển khai các giải pháp để tổ chức các hoạt động đào tạo, bồi dưỡng của nhà Trường ứng phó kịp thời trong tình hình dịch Covid-19 ngày càng căng thẳng. Lớp học thử nghiệm cũng thể hiện sự cố gắng của toàn thể đội ngũ viên chức nhà Trường để thực hiện tốt Quy chế quản lý hoạt động đào tạo bồi dưỡng trực tuyến đối với công chức, viên chức của Bộ Tài chính trong thời gian thực hiện thí điểm đồng thời có cơ sở triển khai Đề án thí điểm tổ chức đào tạo, bồi dưỡng trực tuyến đối với công chức, viên chức của Bộ Tài chính. Việc triển khai tổ chức học tập trực tuyến là một xu hướng tất yếu và cũng chính là nhiệm vụ quan trọng công tác đào tạo bồi dưỡng công chức, viên chức ngành Tài chính khi thực hiện các nội dung chỉ đạo tại Nghị quyết số 02-NQ/BCSĐ ngày 09/03/2018 của Ban Cán sự Đảng Bộ Tài chính về triển khai ứng dụng công nghệ của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 trong lĩnh vực Tài chính - Ngân sách.

Tại buổi lễ khai giảng, Ông Nguyễn Việt Cường - Phó Giám đốc Trường cũng nhấn mạnh, lớp học thử nghiệm cũng chính là các trải nghiệm của toàn thể đội ngũ viên chức nhà Trường ở nhiều vai trò khác nhau, khi là giảng viên, khi là học viên, khi là cán bộ quản lý lớp để từ đó nắm rõ được các tình huống có khả năng xảy ra trong tương lai để hỗ trợ tốt nhất cho người dạy, người học, người quản lý lớp trong những khóa học sắp tới về khi triển khai các hình thức đào tạo trực tuyến của nhà Trường. Bên cạnh đó, thông qua lớp học thử nghiệm này các đơn vị quản lý đào tạo, tài chính kế toán và tổ chức hành chính của nhà trường sẽ có những tham mưu hiệu quả nhất trong công tác xây dựng quy chế, quy trình quản lý hoạt động đào tạo, bồi dưỡng của nhà trường bằng hình thức trực tuyến.

Ảnh: Các học viên lớp học đang thảo luận với giảng viên

Lớp học đã diễn ra trong bầu không khí sôi nổi, tương tác tích cực giữa người học và người dạy. Các viên chức nhà trường cũng đã tích cực trao đổi các tình huống khác nhau để đưa ra được các giải pháp tốt nhất trong công tác hỗ trợ người dạy và người học trong thời gian tới. Điều này thể hiện sự quyết tâm cao của toàn thể đội ngũ viên chức nhà trường trong việc ứng phó với tình hình dịch Covid-19 cũng như khả năng sẵn sàng thích ứng với những xu thế mới, yêu cầu mới trong công tác quản lý đào tạo, bồi dưỡng của nhà Trường.

Thực hiện: Phòng Hợp tác quốc tế