banner
Đẩy mạnh các giải pháp đào tạo, bồi dưỡng trực tuyến kịp thời ứng phó dịch Covid-19

30/03/2020 01:39 PM

Hiện nay, công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức ngày càng đỏi hỏi tính chuyên sâu để nâng cao kiến thức, phát triển kỹ năng, rèn luyện thái độ công vụ phù hợp; nội dung đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức cũng không ngừng tăng lên về khối lượng kiến thức, kỹ năng trong khí đó các chương trình đào tạo, bồi dưỡng cho đối tượng này lại có những giới hạn nhất định về không gian và thời gian, gây khó khăn cho giảng viên và học viên. Bên cạnh đó, trước tình hình dịch Covid-19 đang diễn biến ngày càng phức tạp, đòi hỏi các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng phải nhanh chóng đưa ra các giải pháp hữu hiệu, kịp thời để đảm bảo yêu cầu trong triển khai kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng CCVC năm 2020 và đáp ứng yêu cầu về ứng dụng công nghệ hiện đại trong đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức trong giai đoạn hiện nay.

Trước tình hình cấp bách đó, Trường Bồi dưỡng cán bộ tài chính đã nhanh chóng triển khai việc ứng dụng đào tạo, bồi dưỡng trực tuyến thông qua hệ thống quản lý học tập Microsoft Office 365 A1 để triển khai các lớp bồi dưỡng do Trường tổ chức. Chủ trương này của Ban Giám đốc Trường đã nhận được sự hưởng ứng cao của toàn thể đội ngũ giảng viên, viên chức nhà Trường. Ngay từ đầu tháng 02 năm 2020, Trường đã tổ chức tập huấn cho toàn thể đội ngũ giảng viên của Trường các giảng viên kiêm chức, thỉnh giảng, đội ngũ cán bộ quản lý lớp về sử dụng hệ thống quản lý học tập Microsoft Office 365 A1. Ban Giám đốc Trường đã thành lập Tổ hỗ trợ công tác đào tạo từ xa nhằm giúp cho toàn thể đội ngũ giảng viên, cán bộ quản lý lớp và học viên trong quá trình sử dụng được hệ thống phần mềm.

Ảnh: Các hoạt động tập huấn công tác đào tạo trực tuyến

Đặc biệt, Trường Bồi dưỡng cán bộ tài chính đã phối hợp với Vụ Tổ chức cán bộ trình Lãnh đạo Bộ Tài chính quy chế quản lý hoạt động đào tạo bồi dưỡng trực tuyến đối với công chức, viên chức của Bộ Tài chính. Đây là sự chỉ đạo quyết liệt và kịp thời để đảm bảo các yêu cầu về đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức của ngành Tài chính. Ngày 26/03/2020, Bộ trưởng Bộ Tài chính đã ký quyết định số 418/QĐ-BTC về việc ban hành quy chế quản lý hoạt động đào tạo bồi dưỡng trực tuyến đối với công chức, viên chức của Bộ Tài chính trong thời gian thực hiện thí điểm và Quyết định số 419/QĐ-BTC về việc phê duyệt Đề án thí điểm tổ chức đào tạo, bồi dưỡng trực tuyến đối với công chức, viên chức của Bộ Tài chính. Nội dung Quy chế quản lý hoạt động đào tạo bồi dưỡng trực tuyến của đối với công chức, viên chức của Bộ Tài chính gồm 4 Chương, 19 Điều trong đó tập trung vào công tác tổ chức và quản lý đào tạo, bồi dưỡng trực tuyến như cấu trúc nội dung khóa học trực tuyến, phương thức tương tác trong khóa học trực tuyến, kế hoạch giảng dạy, đánh giá kết quả học tập, quyền hạn, trách nhiệm của nhà trường, giảng viên, trợ giảng, người học, quản trị hệ thống, v.v. Trên cơ sở đó, Trường sẽ ban hành các quy định, quy trình để công tác giảng dạy và học tập trực tuyến được chặt chẽ, dễ sử dụng cho cả người dạy, người học và cán bộ quản lý lớp.

Trong thời gian ngắn, với sự quan tâm của Lãnh đạo Bộ Tài chính và Vụ Tổ chức cán bộ về công tác đào tạo, bồi dưỡng; sự chỉ đạo quyết liệt của Ban Giám đốc Trường Bồi dưỡng cán bộ tài chính đến các đơn vị trong Trường về công tác đào tạo, bồi dưỡng trực tuyến chắc chắn công tác đào tạo, bồi dưỡng của nhà Trường sẽ đạt được các thành quả tích cực. Điều này vừa là giải pháp để tháo gỡ những khó khăn trong thời kỳ dịch Covid-19 đồng thời sẽ tăng cường cơ hội cho học viên được tiếp cận với các giảng viên có năng lực, trình độ cao cũng như các bài giảng của giảng viên sẽ đến được với nhiều cán bộ, công chức, viên chức hơn, đáp ứng được yêu cầu của Nghị quyết số 02-NQ/BCSĐ ngày 09/03/2018 của Ban Cán sự Đảng Bộ Tài chính về triển khai ứng dụng công nghệ thông tin của cách mạng công nghiệp lần thứ 4 trong lĩnh vực Tài chính - Ngân sách.

Thực hiện: Phòng Hợp tác quốc tế