banner
Lịch công tác tuần số 43/2019 từ ngày 21/10 đến 26/10/2019

18/10/2019 06:00 PM

      BỘ TÀI CHÍNH

         

TRƯỜNG BDCB TÀI CHÍNH

       
               

 LỊCH CÔNG TÁC TUẦN SỐ 43/2019 TỪ 21/10 ĐẾN 26/10/2019

Ngày, tháng

Địa điểm

Thời
gian

Nội dung công việc

Thành phần

Chủ trì

Chuẩn bị
nội dung

C/bị
cơ sở VC

Thứ 2,

21/10

Cục thuế Quảng Trị

8h00

Khai giảng lớp Bồi dưỡng văn hóa công sở

Đại biểu

và học viên

Lãnh đạo Phòng HTQT

P.HTQT

Cục thuế Quảng Trị

Thứ 3,

22/10

Thứ 4,

23/10

Lào Cai

8h00

Khai giảng khóa Bồi dưỡng kiến thức thẩm định giá

Đại biểu

và học viên

Lãnh đạo Khoa BDCB

K.BDCN

K.BDCN

Phòng họp tầng 2

9h00

Họp Hội đồng tiền lương

Theo Quyết định

Chủ tich HĐ

P.TCHC

P.TCHC

Vĩnh Long

8h00

Khai giảng lớp Bồi dưỡng kỹ năng lãnh đạo cấp phòng

Đại biểu

và học viên

TS. Nguyễn Việt Cường

Phó Giám đốc

K.LĐQL

P.TCHC

Thứ 5,

24/10

Phòng học 402

8h30

Khai giảng lớp Lãnh đạo trong kỷ nguyên 4.0 do chuyên gia nước ngoài giảng dạy

Đại biểu

và học viên

Đại diện Ban Giám đốc

P.HTQT

P.TCHC

Thứ 6,

25/10

Thứ 7, 26/10

Cục thuế Cao Bằng

8h00

Khai mạc kỳ thi tốt nghiệp lớp Trung cấp LLCT-HC (TC.25)

Đại biểu

và học viên

Đại diện Ban Giám đốc

Ban ĐH

Cục Thuế Cao Bằng+K.LĐQL