banner
Lịch công tác tuần số 37/2019 từ 9/9 đến 13/9/2019

06/09/2019 07:52 PM

  BỘ TÀI CHÍNH

         

TRƯỜNG BDCB TÀI CHÍNH

       
               

 LỊCH CÔNG TÁC TUẦN SỐ 37/2019 TỪ 19/8 ĐẾN 23/8/2019

Ngày, tháng

Địa điểm

Thời
gian

Nội dung công việc

Thành phần

Chủ trì

Chuẩn bị
nội dung

C/bị
cơ sở VC

Thứ 2,
9/9

Lạng Sơn

8h00

Khóa Bồi dưỡng quản lý kinh tế tài chính cho cán bộ chủ chốt cấp xã (9-13/9/2019)

Đại biểu và học viên

Đại diện lãnh đạo Khoa Bồi dưỡng chuyên ngành

K.BDCN

K.BDCN

28 Trần Hưng Đạo

16h00

Khai giảng lớp Bồi dưỡng kỹ năng lãnh đạo cấp Vụ

Đại biểu và học viên

Đại diện Ban Giám đốc

K.LĐQL

VP Bộ

K.LĐQL

Bình Định

8h00

Khai giảng lớp Bồi dưỡng ngạch kế toán viên

Đại biểu và học viên

Lãnh đạo Phòng HTQT

P.HTQT

Trường NVKB

Thứ 3,
10/9

Thứ 4, 11/9

Tiền Giang

8h30

Khia giảng lớp Bồi dưỡng ngạch chuyên viên

Đại biểu và học viên

Lãnh đạo Khoa QLNN

K.QLNN

P.TCHC

Ninh Bình

8h00

Khai giảng lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên sâu về kế toán ngân sách xã

Đại biểu và học viên

Lãnh đạo Phòng HTQT

P.HTQT

Sở Nội vụ Ninh Bình

Thứ 4, 11/9 Cần Thơ 8h00 Khai giảng Lớp Bồi dưỡng kỹ năng lãnh đạo cấp phòng Đại biểu và học viên

PGS.TS. Hoàng Trần Hậu

Giám đốc

P.QLĐT P.TCHC

Thứ 5,
12/9

Đăk Nông

7h30

Khai mạc kỳ thi tốt nghiệp lớp Trung cấp LLCT-HC

Đại biểu và học viên

Lãnh đạo Ban Điều hành

Ban Điều hành

Cục thuể tỉnh Đăk Nông

Thứ 6,

13/9