banner
Lịch công tác tuần số 21/2019 từ 20/5 đến 24/5/2019

18/05/2019 05:12 PM

         BỘ TÀI CHÍNH

 

 

 

 

 

 

TRƯỜNG BDCB TÀI CHÍNH

 

 

 

 

 

 LỊCH CÔNG TÁC TUẦN SỐ 21/2019 TỪ 20/5/2019 ĐẾN 24/5/2019

 

Ngày, tháng

Địa điểm

Thời
gian

Nội dung công việc

Thành phần

Chủ trì

Chuẩn bị
nội dung

C/bị
cơ sở VC

Thứ 2,
20/5

343 Đội Cấn

15h00

Khai giảng lớp Bồi dưỡng Chuyên viên cao cấp

Đại biểu và Học viên

TS Nguyễn Việt Cường

PGĐ Trường

Lãnh đạo HV HCQG

K.QLNN

P.TCHC

Thứ 3,
21/5

Trà Vinh

8h30

Khóa Bồi dưỡng cập nhật kiến thức kinh tế tài chính năm 2019 (21-24/5)

Đại biểu và Học viên

Lãnh đạo Khoa BDCN

K.BDCN

P.TCHC

Thứ 4,
22/5

Phòng họp T2. Đội Cấn

 8h30

Tập huấn phương pháp giảng dạy về quản lý tài chính dự án của Ngân hàng Thế giới

Các giảng viên được triệu tập

TS Nguyễn Việt Cường

PGĐ Trường

P.HTQT

P.TCHC

Gia Lai

9h00

Bế giảng Lớp Trung cấp Lý luận chính trị - hành chính

Đại biểu và Học viên

PGS.TS Hoàng Trần Hậu

Giám đốc

BĐH

TTMN

Thứ 5, 23/5

             

Thứ 6,
24/5

             
                     

Lưu ý: Các đơn vị nộp Báo cáo tháng 5, Kế hoạch tháng 6 và Biên bản họp triển khai Kết luận giao ban về Phòng TCHC,

chậm nhất 15h ngày 20/5