banner
Khai giảng lớp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính (TC.32) Hà Nội

11/03/2019 08:56 AM

Thời gian: 8h30 ngày 02/03/2019

Địa điểm: Phòng 504, Trường Bồi dưỡng cán bộ tài chính, số 291, ngõ 33, Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội

Đơn vị phụ trách: Ban Điều hành ĐTBD lý luận chính trị