banner
Khai giảng Lớp Trung cấp lý luận chính trị - Hành chính (TC.31)

18/02/2019 08:26 AM

Lớp Trung cấp lý luận chính trị - Hành chính (TC.31) dự kiến khai giảng ngày 22/02/2019 tại Trường Đại học Tài chính - Quản trị kinh doanh cho đội ngũ viên chức, giảng viên của Trường. Địa điểm học tại cơ sở 2, thị trấn Như Quỳnh, Văn Lâm, Hưng Yên. Khóa học sẽ diễn ra trong 1 năm.