banner
Khai giảng lớp Bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp Vụ và tương đương tại Hà Nội

18/02/2019 08:23 AM

Khóa học diễn ra từ ngày 18/02/2019 cho đội ngũ công chức lãnh đạo cấp Vu, quy hoạch lãnh đạo cấp Vụ và tương đương của Bộ Tài chính. Địa điểm tại học tại Trụ sở Bộ Tài chính, 28 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội