banner
Khai giảng lớp Quản lý Nhà nước ngạch chuyên viên chính tại TP Hồ Chí Minh

17/07/2018 02:01 PM

 

Lớp học Quản lý Nhà nước chương trình chuyên viên chính tổ chức tại thành phố Hồ Chí Minh theo Quyết định số 715/QĐ-BTC ngày 23/9/2011 của Bộ trưởng Bộ Tài chính. Theo Quyết định, 60 học viên là cán bộ công chức thuộc các đơn vị ngành Tài chính tại thành phố Hồ Chí Minh và một số tỉnh phía Nam.

 

Tham gia khóa học, học viên sẽ được trang bị những kiến thức cơ bản về quyền lực chính trị, hệ thống cơ quan Nhà nước, pháp luật, pháp chế xã hội chủ nghĩa; về công tác quản lý, về hành chính Nhà nước, những kỹ năng cơ bản về giao tiếp, xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, tổ chức và điều hành công sở,v.v.... Đó là những kiến thức cơ bản của một công chức chuyên nghiệp ngạch chuyên viên chính cần có khi thực thi công vụ. Đồng thời đây cũng là cơ sở để cán bộ công chức có thể tham gia dự thi nâng ngạch, chuẩn hóa ngạch bậc của mình.

 

Thực hiện: Nguyen Tinh