banner
Mời tham dự Hội thảo "Chính sách tài chính phát triển CSHT công nghệ thông tin và truyền thông"

06/07/2018

Môi trường đầu tư tốt đóng vai trò vô cùng quan trọng trong chiến lược phát triển của một quốc gia và cơ sở hạ tầng phải là nền tảng cơ bản hàng đầu cho môi trường đầu tư đó. Tuy nhiên, các quốc gia đang phát triển trong khu vực châu Á Thái Bình Dương

Chính sách tài chính phát triển cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin truyền thông

06/07/2018

Đó là chủ đề chính của hội thảo quốc tế qua cầu truyền hình được tổ chức ngày 23/10/2012 do Trường Bồi dưỡng cán bộ Tài chính - Bộ Tài chính Việt Nam phối hợp với Trung tâm Tài chính và phát triển Châu Á – Thái Bình Dương (AFDC) - Bộ Tài chính Trung Quốc

Hội thảo về "Tài chính cơ sở hạ tầng đô thị" thành công tốt đẹp

06/07/2018

Với trên 50% làn đường được rải nhựa, khoảng 100km đường cao tốc và đường bốn làn xe chỉ chiếm 4%, Việt Nam đã và đang phải đối phó với tình trạng quá tải giao thông, đặc biệt là tại các đô thị lớn.

Hội thảo quốc tế qua cầu truyền hình "Tài chính phát triển CSHT giao thông"

06/07/2018

Sáng 14/6, tại Ngân hàng thế giới, đã diễn ra Hội thảo cầu truyền hình quốc tế với nội dung chính sách tài chính cho phát triển cơ sở hạ tầng giao thông được chủ trì bởi Trường Bồi dưỡng cán bộ tài chính (IFT) phối hợp với Trung tâm Tài chính và Phát tri