banner
Hội thảo quốc tế về chống gian lận thuế trong thương mại điện tử

14/02/2019

Theo www.sggp.org.vn: Hiện nay, các đối tượng tham gia vào thương mại điện tử (TMĐT) gồm doanh nghiệp (DN) và cá nhân. Tuy nhiên, quản lý thuế cũng như hoạt động thương mại chỉ thực hiện được ở DN. Còn cá nhân chưa quản lý được.

Giám sát tài chính DNNN: Mục tiêu bảo toàn và phát triển vốn chủ sở hữu

06/07/2018

(Theo TBTCO) - Sáng 29.11, Trường Bồi dưỡng cán bộ tài chính, Bộ Tài chính tổ chức hội thảo "Giám sát tài chính DNNN: Kinh nghiệm quốc tế và bài học cho Việt Nam". Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Hữu Chí chủ trì hội thảo.

Hội thảo về Tài chính phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn

06/07/2018

Ngày 4/11/2015, tại thành phố biển Nha Trang, Khánh Hòa, Trường Bồi dưỡng cán bộ tài chính phối hợp với Viện Tài chính và Phát triển Châu Á Thái Bình Dương tổ chức hội thảo “Tài chính Nông nghiệp: Kinh nghiệm quốc tế và bài học cho Việt Nam”.

“Quản lý đầu tư công: kinh nghiệm quốc tế và bài học cho Việt Nam”

06/07/2018

Theo (mof.gov.vn): Đó là nội dung của Hội thảo do Trường Bồi dưỡng cán bộ tài chính phối hợp với Viện Tài chính và phát triển Châu Á – Thái Bình Dương (Bộ Tài chính Trung Quốc) tổ chức vào sáng ngày 01/7/2016 tại Hà Nội. Tới dự và khai mạc Hội thảo có Thứ trưởng Bộ Tài chính Vũ Thị Mai cùng đại diện các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư Việt Nam; Bộ Tài chính Trung Quốc; Ngân hàng thế giới và một số cơ quan kinh tế; doanh nghiệp nước ngoài có vốn đầu tư tại Việt Nam;

Hội thảo: Đầu tư tài chính Internet – Cải tổ và phát triển

06/07/2018

Ngày 14/11/2014, Trường Bồi dưỡng cán bộ tài chính phối hợp với Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam, Trung tâm Tài chính và Phát triển Châu Á Thái Bình Dương (AFDC) và Trung tâm Đào tạo phát triển Tokyo tại Nhật Bản tổ chức Hội thảo cầu truyền hình quốc tế về Đầu tư tài chính Internet – Cải tổ và phát triển.