banner
Bồi dưỡng kỹ năng lập và thực hiện kế hoạch đào tạo

06/07/2018

Từ ngày 10/10 đến 18/10 tại Trường Bồi dưỡng cán bộ tài chính đã diễn ra khóa bồi dưỡng “Lập và triển khai kế hoạch đào tạo bồi dưỡng theo phương pháp menu”.

Khóa bồi dưỡng về bảo hiểm xã hội

06/07/2018

Sáng ngày 21/9, Trường Bồi dưỡng cán bộ tài chính đã phối hợp với Trường Đào tạo cán bộ công chức lao động xã hội tổ chức khóa bồi dưỡng, tập huấn ngắn hạn về Luật bảo hiểm xã hội mới cho đối tượng người làm bảo hiểm tại các đơn vị, cơ quan và doanh nghiệp trên địa bàn Hà Nội.

Khóa Bồi dưỡng văn hóa ứng xử công vụ và Giao tiếp công sở

06/07/2018

Tiếp nối thành công của các khóa học được tổ chức năm 2015, sang năm 2016, Trường Bồi dưỡng cán bộ tài chính và Cục Hải quan Hà Nội tiếp tục phối hợp tổ chức Khóa Bồi dưỡng văn hóa ứng xử công vụ và giao tiếp công sở cho công chức hải quan thành phố Hà Nội.

Khóa đào tạo Tiếng Anh IELTS Objective tại Hà Nội

06/07/2018

Nhằm trang bị kiến thức, nâng cao trình độ ngoại ngữ cho công chức Bộ Tài chính, ngày 19/5 vừa qua, Trường Bồi dưỡng cán bộ tài chính đã tổ chức khai giảng khóa đào tạo Tiếng Anh IELTS Objective tại Hà Nội.

Khóa tập huấn nghiệp vụ về quyết toán thuế, thu nhập và bảo hiểm xã hội

06/07/2018

Trên cơ sở hợp tác giữa Trường Bồi dưỡng cán bộ tài chính và Trường đào tạo bồi dưỡng cán bộ công chức lao động – xã hội, từ ngày 21 và 22/1/2016 đã diễn ra khóa tập huấn ngắn hạn về nghiệp vụ quyết toán thuế, thu nhập và bảo hiểm xã hội tại Hà Nội.

Tổ chức các khóa bồi dưỡng kỹ năng giao tiếp công vụ

06/07/2018

Nhằm góp phần tăng cường nhận thức, xây dựng và hoàn thiện kỹ năng giao tiếp và văn hóa ứng xử công vụ cho cán bộ công chức Cục Hải quan Hà Nội, Trường BDCB tài chính phối hợp với Cục Hải quan triển khai 04 khóa bồi dưỡng “Kỹ năng giao tiếp và văn hóa ứng xử công vụ” từ tháng 11 – 12/2015.