banner
Khai giảng 02 khóa bồi dưỡng tại Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào

06/07/2018

Trong khuôn khổ chương trình hợp tác giữa Bộ Tài chính Việt Nam và Bộ Tài chính Lào, từ ngày 18/9 đến ngày 22/9/2017, Trường Bồi dưỡng cán bộ tài chính đã tổ chức 02 khóa Bồi dưỡng về Kỹ năng lãnh đạo cấp Phòng và Kiến thức quản lý tài chính kế toán cho công chức viên chức Bộ Tài chính Lào.

Khai giảng Khóa học “Quản lý, sử dụng tài sản công” tại Bắc Kinh

06/07/2018

Triển khai thỏa thuận hợp tác năm 2016 giữa Trường Bồi dưỡng cán bộ tài chính (IFT) và Viện Tài chính Phát triển Châu Á Thái Bình Dương (AFDI), từ ngày 22/5 đến ngày 28/5/2016 đã diễn ra khóa bồi dưỡng “Quản lý, sử dụng tài sản công” tại Bắc Kinh, Trung Quốc.

Bồi dưỡng Quản lý đào tạo tại Pháp

06/07/2018

Từ ngày 1/12 đến 10/12/2015, Trường Bồi dưỡng cán bộ tài chính đã tổ chức thành công khóa bồi dưỡng ngắn ngày về Quản lý đào tạo tại Cộng hòa Pháp.

Khóa bồi dưỡng nguồn nhân lực tại Bắc Kinh

06/07/2018

Triển khai thỏa thuận hợp tác năm 2015 giữa Trường Bồi dưỡng cán bộ tài chính (IFT) và Viện Tài chính Phát triển Châu Á Thái Bình Dương (AFDI), từ ngày 10/10 đến ngày 16/10/2015 đã diễn ra Khóa Bồi dưỡng “Kinh nghiệm quản lý nguồn nhân lực ngành tài chính” tại Bắc Kinh, Trung Quốc.

Khóa Bồi dưỡng kỹ năng lãnh đạo cho cán bộ tài chính Lào

06/07/2018

Thực hiện kế hoạch hợp tác giữa hai Bộ Tài chính Việt Nam và Lào năm 2015, nhằm góp phần nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ công chức lãnh đạo cấp phòng các đơn vị tài chính địa phương tại Lào, từ ngày 14/9 – 18/9/2015 đã diễn ra Khóa Bồi dưỡng Kỹ năng

Bồi dưỡng kiến thức Quản lý chi tiêu công tại Thượng Hải

06/07/2018

Từ ngày 13/7 đến ngày 17/7/2015, tại Thượng Hải (Trung Quốc) Trường Bồi dưỡng cán bộ tài chính (IFT) và Viện Tài chính Phát triển Châu Á Thái Bình Dương (AFDI) phối hợp tổ chức khóa Bồi dưỡng kiến thức Quản lý chiêu tiêu công cho đội ngũ công chức, viên chức Bộ Tài chính Việt Nam.