Trang nội bộ
    Tên đăng nhập
   Mật khẩu
      
Thống kê
Đang trực tuyến:447
Lượt truy cập:2800801
Quảng cáo       Nghiên cứu trao đổi

Ngày 17/9/2012, Giám đốc Trường Bồi dưỡng cán bộ tài chính đã ban hành Quyết định số 247/QĐ-BDCB thành lập Trung tâm Phát triển đào tạo và tư vấn tài chính trực thuộc Trường Bồi dưỡng cán bộ tài chính. Trải qua 5 năm xây dựng và trưởng thành, đến nay, cơ cấu tổ chức bộ máy của Trung tâm không ngừng hoàn thiện và phát triển.
(Theo tạpchitaichinh) Cần có cái nhìn tổng quát và công bằng về đề xuất sửa đổi, bổ sung các luật thuế lần này. Không nên nhìn nhận rằng, Bộ Tài chính chỉ đề xuất tăng thuế nhằm bù đắp thâm hụt ngân sách sách, không quan tâm gì đến những tác động đến sản xuất và đời sống.
(Taichinh) - Dự thảo Luật sửa 5 Luật Thuế với nhiều nội dung sửa đổi, bổ sung quan trọng về thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) nhằm mục tiêu hỗ trợ và tạo điều kiện cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) ổn định và phát triển sản xuất kinh doanh; Đồng bộ với quy định của pháp luật liên quan, phù hợp với thông lệ quốc tế.
Cách đây 10 năm, khi nhắc đến tài chính ngân hàng hầu hết đều nghĩ đến một ngành “hot” thu hút hàng chục ngàn sinh viên mỗi năm và cũng ngần ấy nguồn nhân lực được đào tạo ra hàng năm để đáp ứng sự mở rộng và phát triển của những ngành như tài chính, ngân hàng, chứng khoán... Nhưng đến thời điểm cách đây khoảng 5 năm, dường như xu hướng này đang dần thay đổi và ngày càng thay đổi với tác động của sự hội nhập sâu rộng trong nền kinh tế Việt Nam.
Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XII, kỳ họp thứ 5 thông qua ngày 18/6/2009. Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước (Luật TNBTCNN) ra đời góp phần hoàn thiện hệ thống pháp luật của Việt Nam trong thời kỳ mới, thể hiện rõ trách nhiệm của Nhà nước đối với cá nhân, tổ chức bị thiệt hại; các quy định tương đối rõ ràng, cụ thể và đầy đủ, tạo sự ổn định xã hội, thúc đẩy phát triển của Nhà nước pháp quyền Việt Nam Xã hội chủ nghĩa.
Khi sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng căn dặn “Cán bộ là cái gốc của mọi công việc, huấn luyện cán bộ là công việc gốc của Đảng”, thật vinh dự và tự hào cho những giảng viên, cán bộ, viên chức làm “công việc gốc của Đảng”, nhưng trách nhiệm cũng vô cùng nặng nề, luôn đòi hỏi đội ngũ giảng viên, cán bộ, viên chức quản lý đào tạo phải nỗ lực phấn đấu, rèn luyện để có phẩm chất, năng lực xứng đáng với sứ mệnh cao cả ấy.