banner
Văn bản mới
Quyết định số 62/QĐ-BDCB về việc ban hành quy chế quản lý đào tạo bồi dưỡng tại Trường Bồi dưỡng cán bộ tài chính
Giám đốc Trường BDCB tài chính đã ký Quyết định số 62/QĐ-BDCB ngà 10/3/2014 về việc ban hành Quy chế Quản lý DTBD của Trường BDCB tài chính
Số ký hiệu Quyết định số 62/QĐ-BDCB về việc ban hành quy chế quản lý đào tạo bồi dưỡng tại Trường Bồi dưỡng cán bộ tài chính Cơ quan ban hành Trường Bồi dưỡng cán bộ tài chính
Lĩnh vực Tình trạng hiệu lực
Hình thức văn bản Quyết định Ngày ban hành 10/03/2014
Người ký Ngày hiệu lực 13/03/2014
Chức vụ Ngày hết hiệu lực
File đính kèm
    Nội dung